2 Samuele 15 SSO61SO

Phetohelo ya Absalome. — Paleho ya Davida. — Absalome o kena Jerusalema a ikentse morena. — Davida o phallelwa ke Absalome. — Ntwa e lwana ya Davida le ya Absalome. — Absalome o bolawa ke Joabe.

1 Kamora tseo, Absalome a ipatlela koloi le dipere, le batho ba mashome a mahlano ba mathang ba mo eteletse pele.

2 Absalome o ne a tsoha e sa le hosasa, a ye ho ema pela tsela e yang kgorong ya motse; motho e mong le e mong ya neng a eya ho morena ka nyewe ya hae kahlolong, Absalome o ne a mo bitsa, a re: Wena nnyeo, o tswa motseng ofe? Eo ha a re: Mohlanka wa hao o tswa lelokong le itseng la Iseraele,

3 Absalome o ne a re ho yena: Taba tsa hao di ntle, di lokile, empa ha ho ya beilweng ke morena ho di utlwa ho wena.

4 Hape, Absalome o ne a re: Hoja nka bewa moahlodi wa lefatshe lena, bohle ba nang le dinyewe le tse ahlolwang ba ka be ba etla ho nna, mme nka be ke ba ahlolela.

5 Enere motho ha a etla ho inama pela hae, o ne a mo otlollela letsoho, a mo tshware, a mo ake.

6 Absalome a nna a etsa jwalo ho Baiseraele bohle ba tlang ho morena kahlolong; kahoo, Absalome a utswa dipelo tsa Baiseraele bohle.

7 Eitse hobane ho fete dilemo tse nne, Absalome a re ho morena: A nke ke ye Hebrone, ke lefe kano eo ke e anetseng Jehova.

8 Ke le mohlanka wa hao, ke sa le Geshure wa Siria, nkile ka hlapanya ka kano, ka re: Ha Jehova a ka mpusetsa hantle Jerusalema, ke tla sebeletsa Jehova.

9 Morena a re ho yena: Eya ka kgotso. Kahoo a tloha, a ikela Hebrone.

10 Empa Absalome a roma manqosa melokong yohle ya Iseraele, a reng. Etlere ha le utlwa modumo wa terompeta, le ke le re: Absalome ke morena Hebrone.

11 Ha ya le Absalome makgolo a mabedi a ba memilweng ba Jerusalema, ba ya ba sa etse mano, ba sa tsebe letho.

12 Absalome a romela le ho bitsa Akitofele Mogilone, moeletsi wa Davida, Gilo, motseng wa habo, nakong eo a neng a hlaba mahlabelo. Morero wa ba kwenehetseng morena wa tiya, le batho ba tlang ho Absalome ba nna ba eketseha.

13 Yaba e mong o tla, a behela Davida, a re: Pelo tsa Baiseraele di sokolohetse ho Absalome.

14 Davida a re ho bahlanka bohle ba hae bao a nang le bona Jerusalema: Tlohang, re baleheng: ha ho se jwalo, ha ho le a mong wa rona ya tla phonyohela Absalome. Phakisang le tlohe, esere mohlomong a re tshwara sehloho, a re ntsha kotsi, a bolaya le ba motseng ka bohale ba lerumo.

15 Bahlanka ba morerena ba re ho morena: Ke rona bana bahlanka ba hao, re tla etsa kahohle kamoo morena a ka ratang kateng.

16 Ebile morena o a tloha, le bohle ba ntlo ya hae ba mo sala morao; morena a mpa a siya basadi ba leshome ba direthe ho lebela ntlo.

17 Morena a tloha jwalo, le setjhaba sohle sa mo sala morao, ba ya, ba emisa tlung e hole.

18 Haele bahlanka ba hae, ba tsamaya kamathoko ho yena; Bakerethe le Bapelethe bohle, le bohle ba Gathe, e leng batho ba makgolo a tsheletseng, ba tlileng le yena ha a tloha Gathe, ba etella morena pele.

19 Yaba morena o re ho Ittai wa Gathe: Na wena o tlelang le rona? Kgutla, o sale le morena, etswe o le mojaki le ya tlositsweng haeno; kgutlela tlung ya hao.

20 Haele moo o sa tswa fihla maobane, nka o dikadikisa jwang kajeno hammoho le rona ho ya mane le mane? Haele nna, ke ya moo nka yang. Kgutla, o kgutlise le banabeno; mohau le nnete di ke di be ho wena.

21 Ittai a fetola morena, a re: Ka Jehova ya utlwang, le ka morena, monga ka, ya utlwang, leha morena, monga ka, a ka ba kae le kae, leha e le ho shweng, leha e le ho pheleng, mohlanka wa hao le yena o tla ba hona teng.

22 Davida a re ho Ittai: Ha ho le jwalo, tlo o fetele pele. Kahoo Ittai wa Gathe, le batho bohle ba hae, le bana bohle ba hae, ba fetela pele.

23 Batho bohle ba lefatshe ba ne ba ntse ba bokolla, ha setjhaba sohle se ntse se ya pele; morena a ba a tshela molapo wa Kedrone, le setjhaba sohle sa tshela, se nkile tsela e yang feelleng.

24 Le Tsadoke le Balevi bohle ba fihla, ba jere areka ya selekane sa Modimo; ba bea areka ya Modimo fatshe, mme Abiathare o ne a nyoloha, ho fihlela setjhaba kaofela se tswang hae se ba se qeta ho tshela.

25 Morena a ntoo re ho Tsadoke: Busetsa areka ya Modimo motseng; ha nka bona mohau ho Jehova, o tla nkgutlisa, a boele a mpontshe yona le tulo tsa yona.

26 Le mohlomong, leha a ka bolela hore ha a kgahlwe ke nna, ke nna enwa, a ke a etse ka nna kamoo a ratang kateng.

27 Morena a eketsa a re ho moprista Tsadoke: Na ha o utlwisise? Ipoelle hae ka kgotso, le Akimaatse mora hao, le Jonathane mora Abiathare, bara ba lona ba babedi.

28 Ke ya dikadika nahathothe, ho be ho fihle molomo o tswang ho lona o ntsebisang ditaba.

29 Ha ho le jwalo, Tsadoke le Abiathare ba kgutlisetsa areka ya Modimo Jerusalema, ba dula teng.

30 Jwale Davida a nyoloha moepeng wa thaba ya Mehlwaare, a hlwa a ntse a lla, hlooho ya hae e kgurumeditswe, a tsamaya, a rotse le dieta, le setjhaba sohle se ho yena se ikgurumeditse dihlooho, se ehlwa se ntse se lla.

31 Jwale Davida a tsebiswa, ha thwe: Akitofele ke e mong wa ba emelanang le Absalome. Davida a re: Oho, Jehova, o etse keletso ya Akitofele lefeela.

32 Davida eitse ha a fihla hlorong ya thaba moo Modimo o sebeletswang teng, Hushai Moarke a tla mo kgahlanyetsa, a hahotse kobo ya hae, a le dithole hloohong.

33 Davida a re ho yena: Ha o ka fetela pele le nna, o tla ba phahlo ho nna;

34 empa ha o ka boela hae, wa re ho Absalome: Oho, morena, ke tla ba mohlanka wa hao; jwalokaha ke bile mohlanka wa ntatao, ke be mohlanka wa hao jwale, moo o tla nketsetsa merero ya Akitofele ntho feela.

35 Ha ke re, ho setse le wena baprista Tsadoke le Abiathare na? Taba tsohle tseo o tla di utlwa tlung ya morena, o ke o di phetele baprista Tsadoke le Abiathare.

36 Bona, ba na le bara ba bona ba babedi, Akimaatse mora Tsadoke, le Jonathane mora Abiathare. Le ke le nthomele ka bona taba tsohle tseo le tla di utlwa.

37 Yaba Hushai, motswalle wa Davida, o ya motseng. Mme Absalome a kena Jerusalema.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24