2 Samuele 21 SSO61SO

Tlala ya lemo tse tharo. — Bagibeone ba newa banna ba supileng ba lesika la Saule ho ba fanyeha.

1 Mehleng ya Davida, tlala ya eba teng ka dilemo tse tharo tse hlahlamanang. Davida a botsa Jehova; mme Jehova a re: Ke ka baka la Saule le la ntlo ya hae e madi, kamoo a kileng a bolaya ba Gibeone kateng.

2 Yaba morena o mema ba Gibeone, a bua le bona. Ba Gibeone e be e se ba bana ba Iseraele, e ne e le ba setseng ba Baamore; Baiseraele ba ne ba ba hlapanyeditse pholoho, Saule a mpa a rata ho ba bolaya, ka ho tjhesehela bana ba Iseraele le Juda.

3 Davida a re ho ba Gibeone: Ke tla le etsetsang, kapa ke tla etsa pheko kang, hore le hlohonolofatse lefa la Jehova?

4 Ba Gibeone ba re ho yena: Hase taba ya silefera, kapa ya kgauta e mahareng a rona le Saule le ntlo ya hae; hape, hase rona re ka reng, ho bolaelwe motho Iseraeleng. Davida a re: Ke tla le etsetsa seo le tla se bolela.

5 Ba re ho morena: Monna ya neng a hopotse ho re timetsa, ya neng a re reretse bobe, hore re timelletswe ruri naheng yohle ya Iseraele,

6 a re ke re fuwe banna ba supileng bao e leng bara ba hae, re ba fanyehe pela Jehova, Gibea wa Saule motlotsuwa wa Jehova. Morena a re: Ke le file bona.

7 Morena a mpa a qenehela Mefiboshethe, mora Jonathane, mora Saule, ka baka la kano ya Jehova e neng e le mahareng a bona, mahareng a Davida le Jonathane, mora Saule.

8 Jwale, morena a nka bara ba babedi ba Ritspa, moradi wa Aja, bao a ba tswaletseng Saule, Armoni le Mefiboshethe, le bara ba bahlano ba Merabe, moradi wa Saule, bao a ba tswaletseng Adriele, mora Barsillai wa Mehola;

9 a ba neela matsohong a ba Gibeone, mme ba ba fanyeha thabeng pela Jehova. Bao ba supileng ba eshwa jwalo hammoho, ba bolawa nakong ya ho kotula, matsatsing a pele ha batho ba qala ho hela harese.

10 Yaba Ritspa, moradi wa Aja, o nka lesela le mahwashe, a ikalla lona hodima lefika, haesale ho qalwa ho kotulwa, ho isa ha metsi a lehodimo a nela ditopo tsa bona, a se ke a dumella dinonyana tsa lehodimo ho tla dula hodima tsona motshehare, leha e le dibatana tsa naha bosiu.

11 Davida a tsebiswa se entsweng ke Ritspa, moradi wa Aja, serethe sa Saule.

12 Ha ho le jwalo, Davida a lata masapo a Saule, le masapo a Jonathane mora hae, ho banna ba Jabeshe-Gileade, ba neng ba a tlositse lepatlelong la Bethe-Shane, moo Bafilesta ba neng ba a fanyehile, mohla Bafilesta ba bolayang Saule Gilboa.

13 A lata teng masapo a Saule le masapo a Jonathane mora hae; le masapo a ba tswa fanyehwa, le wona a bokellwa.

14 Masapo a Saule le a Jonathane mora hae, a epelwa fatsheng la Benjamine, Tsela, lebitleng la Kishe ntatae. Ha etswa kahohle kamoo ho laetsweng kateng, ke morena.Kamora tseo Modimo wa hauhela lefatshe.

Ntwa le Bafilesta

15 Bafilesta ba boela ba lwana le Baiseraele; ka baka leo, Davida a futuhela Bafilesta a ena le bahlanka ba hae; ke ha Davida a se a fokotse.

16 Yaba Jishbi-Benobe, wa mofuta wa Barefaime eo lerumo la hae le neng le na le boima ba dishekele tse makgolo a mararo tsa koporo, ya ikgahlotseng le ka sabole e ntjha, a re o bolaya Davida.

17 Empa Abishai, mora Tseruja, a tlatsa Davida, a hlaba Mofilesta, a mmolaya. Yaba banna ba Davida ba mo antsha, ba re: Ha o sa tla futuha le rona, esere mohlomong wa tima lebone la Iseraele.

18 Kamora tseo, Bafilesta ba boela ba lwana Gobe. Teng, Sibbekai wa Hushathe a bolaya Safe wa mofuta wa Barefaime.

19 Hapehape, Bafilesta ba lwana Gobe; teng, Elehanane, mora Jaare-Oregime wa Bethlehema, a bolaya Goliathe wa Gathe, eo theko ya lerumo la hae e neng e le ka ka sefate sa selohi.

20 Hapehape, ntwa e nngwe ya lwana Gathe; teng, ha hlaha monna e molelele eo seatla se seng le se seng sa hae se nang le menwana e tsheletseng, le leoto le leng le le leng la hae le nang le menwana e tsheletseng, e etsa mashome a mabedi a metso e mene ha e balwa. Le yena e ne e le wa mofuta wa Barefaime.

21 A nyedisa Iseraele; Jonathane, mora Shimei ngwanabo Davida, a mpa a mmolaya.

22 Bao ba bane e be e le ba mofuta wa Barefaime ba Gathe; ba eshwa ka matsoho a Davida le ka matsoho a bahlanka ba hae.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24