2 Samuele 22 SSO61SO

Sefela sa Davida.

1 Eitse hobane Jehova a namolele Davida matsohong a dira tsohle tsa hae, le matsohong a Saule, Davida a binela Jehova dithoko tse reng:

2 Jehova ke lefika la ka le qhobosheane ya ka, monamoledi wa ka.

3 Modimo ke lefika la ka leo ke tshabelang ho lona; ke thebe ya ka, lenaka la poloko ya ka, qhobosheane e phahameng ya ka, le setshabelo sa ka, Mopholosi wa ka ya nnamoletseng bothateng!

4 Ke howeletsa, ke re: Jehova o loketse ho bokwa! Mme ke namolelwa matsohong a dira tsa ka.

5 Maqhubu a lefu a ne a nkopetse hare, diphororo tsa tshenyo di ne di ntshositse;

6 marapo a lebitla a ne a ntikile, mamena a lefu a ne a ntshwasitse.

7 Matswalong a ka, ka bitsa ho Jehova, ka hoeletsa ho Modimo wa ka. A utlwa lentswe la ka a le sehalalelong sa hae, mme mohoweletso wa ka wa finyella ditsebeng tsa hae.

8 Teng, lefatshe la reketla, la thothomela; metheo ya mahodimo ya keqa, ya sisinyeha, kahobane a ne a halefile.

9 Ha nyoloha mosi dinkong tsa hae, le mollo o timeletsang molomong wa hae; a phutsa mashala a hlenneng.

10 A namisa lehodimo, a theoha; lefifi le letenya le ne le le tlasa maoto a hae.

11 A kalla kerubime, a fofa; a bonwa a fofa ka dipheo tsa moya;

12 a ikgurumetsa ka lefifi, a ikopa ka maqhubu a metsi le ka maru a matsho.

13 Kganyeng e mo eteletseng pele ha tswa mashala a hlenneng.

14 Jehova a duma lehodimong, Mookamedi ya phahameng a utlwahatsa lentswe la hae.

15 A betsa metsu ya hae, mme a ba qhalanya ka yona; a romela mahadima, a ba qhemetsa ka wona.

16 Mangope a lewatle a hlaha; ha bonahala le metheo ya lefatshe ka baka la kgalemelo ya Jehova, le pudulo ya moya o tswang dinkong tsa hae.

17 A nanabetsa letsoho a le phahameng, a ntshwara, a nkgula metsing a maholo;

18 a nnamolela ho sera sa ka se matla, le ho ba ntlhoileng ba mphetang ka matla.

19 Ba ne ba mpatetse mohla ke leng tsietsing, Jehova ya mpa ya eba seikokotlelo sa ka.

20 A nntshetsa sebakeng, a mpholosa, kahobane a ne a nthata.

21 Jehova o nkentse ka ho loka ha ka, o mpuseditse ka ho hlweka ha matsoho a ka.

22 Hobane ke bolokile ditsela tsa Jehova; ha ke a ka ka kwenehela Modimo wa ka ka bolotsana;

23 dikahlolo tsohle tsa hae tsa nna tsa eba pela ka; le melao ya hae ha ke a ka ka e furalla.

24 Ke hlokile ho nyatseha pela hae, mme ke ipolokile ke se ke ka etsa bokgopo.

25 Ka baka leo, Jehova o mputsitse ka ho loka ha ka le ka ho hlweka ha ka pela mahlo a hae.

26 Ya molemo o mo etsa ka molemo; monna ya lokileng o mo etsa ka ho loka;

27 ya hlwekileng o mo etsa ka ho hlweka ha hae; ya kgopo o mo etsa ka bokgopo ba hae.

28 Setjhaba se ikokobetsang o a se pholosa; empa mahlo a hao a tjametse baikgohomosi hore o ba kokobetse.

29 Efela ke wena lebone la ka, Jehova: Jehova o edisa lefifi la ka.

30 Ka wena, nka itihela hodima lekgotla la dira; ka Modimo wa ka, nka tlola lerako.

31 Modimo, tsela ya wona e lokile; lentswe la Jehova le a tshepeha; ke thebe ho bohle ba itshepetseng yena.

32 Ke mang e leng Modimo, haese Jehova? Lefika ke mang haese Modimo wa rona?

33 Modimo ke qhobosheane ya ka e matla; ke wona o ntsamaisang ka tsela e lokileng.

34 O entse maoto a ka jwaloka a kgama e tshehadi, o mpea diphahameng tsa ka.

35 O ruta matsoho a ka ntwa, mme matsoho a ka a tjheba seqha sa koporo.

36 O nneile thebe ya poloko ya hao, lereko la hao le nkgodisitse.

37 O neile mehato ya ka sebaka; maoto a ka ha a thelle.

38 Ke lelekisitse dira tsa ka, ke di timeditse; ha ke a ka ka kgutla, ke eso ho di qete.

39 Ka di bolaya, ka di katakela; tsa sitwa ho tsoha, tsa wa katlasa maoto a ka.

40 O ntlamile ka matla ke tle ke lwane; ba ntsohetseng matla, wa nkokobeletsa bona.

41 Wa ntadimisa mekokotlo ya dira tsa ka, mme ka fedisa ba ntlhoileng.

42 Ba tadima, empa ho se ya ba namolelang; ba howeletsa ho Jehova, a mpa a se ke a ba arabela.

43 Moo, ka ba silakanya jwaloka lerole la lefatshe; ka ba hatakela, ka ba fiela jwaloka diretse tsa tsela.

44 O nnamoletse le mohla diphapang tsa setjhaba sa ka. O mpolokile hore ke be hlooho ya ditjhaba. Setjhaba seo ke neng ke sa se tsebe, se a ntshebeletsa.

45 Baditjhaba ba nqeka; ha ba utlwa taelo ya ka, ba nkutlwa hanghang.

46 Baditjhaba ba tepeletse, ba tswa diqhobosheaneng tsa bona ba thothomela.

47 Jehova a phele! Ho roriswe lefika la ka! Ho hodiswe Modimo, lefika la poloko ya ka!

48 Ke wona Modimo o mpheteletsang, o kokobetsang ditjhaba pela ka;

49 o nnamolelang direng tsa ka. O mphahamisitse hodima ba ntwantshang. O mphonyohisitse ho monna ya bohale.

50 Ka baka leo, ke tla o roka ditjhabeng, Jehova, ke rorise kganya ya lebitso la hao.

51 O sitsa morena wa hae ka poloko e kgolo, o etsa mohau ho motlotsuwa wa hae, ho Davida, le ho moloko wa hae, ka ho sa feleng.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24