2 Samuele 2 SSO61SO

Davida o bewa morena wa Juda, Hebrone, — Ishe-Boshethe, mora Saule, o bewa morena wa Iseraele, Mahanaime. — Abnere o bolawa ke Joabe. — Ishe-Boshethe o bolawa ke bahlanka ba hae.

1 Kamora tseo, Davida a botsa Jehova, a re: Na ke tla ya ho o mong wa metse ya Juda na? Jehova a re ho yena: Eya. Davida a re: Ke tla ya ho ofe? Jehova a re: Eya Hebrone.

2 Kahoo, Davida a ya teng, a ena le basadi ba hae ba babedi, e le Akinohame wa Jisreele, le Abigaile, mosadi wa Nabale, wa Karmele.

3 Davida a ya le banna ba hae, e mong le e mong a ena le ba ntlo ya hae, mme ba dula metseng ya Hebrone.

4 Ebile banna ba Juda ba tla teng, ba tlotsa Davida, ba mmea morena wa ntlo ya Juda.Ha tsebiswa Davida, ha thwe: Banna ba Jabeshe-Gileade ke bona ba epetseng Saule.

5 Yaba Davida o romela manqosa ho banna ba Jabeshe-Gileade, a re: Le ke le hlohonolofatswe ke Jehova, kahobane le etseditse Saule, morena wa lona, molemo, le bile le mo epetse.

6 Jehova a le etse jwalo ka mohau le ka nnete; le nna ke tla le etsetsa molemo, kahobane le entse hoo.

7 Jwale, tiisang matsoho a lona, le etse ka senna; hobane haele Saule, morena wa lona, o timetse, mme nna ba ntlo ya Juda ba ntlotsitse hore ke be morena wa bona.

8 Empa Abnere, mora Nere, molaodi wa makgotla a Saule, a nka Ishe-Boshethe, mora Saule, a mo tshedisetsa Mahanaime.

9 Teng, a mmea morena wa Gileade, le wa Bageshure le wa Jisreele, le wa Efraime, le wa Benjamine, le wa Baiseraele bohle.

10 Ishe-Boshethe, mora Saule, o ne a le dilemo tse mashome a mane ha a qala ho busa Israele, mme a busa ka lemo tse pedi. Ke ba ntlo ya Juda feela ba kileng ba latela Davida.

11 Haele bongata ba tshiu tseo Davida a busitseng ntlo ya Juda ka tsona a le Hebrone, ke dilemo tse supileng tse nang le kgwedi tse tsheletseng.

12 Abnere, mora Nere, ba ena le bahlanka ba Ishe-Boshethe, mora Saule, ba tloha Mahanaime, ba ya Gibeone.

13 Le Joabe, mora Tseruja, ba ena le bahlanka ba Davida, ba tswa, ba ya teana le bona letsheng la Gibeone; bana ba ema ka kwano ho letsha, bao ba ema ka nqane ho letsha.

14 Yaba Abnere o re ho Joabe: Bahlankana a ba ke ba eme, ba bapale pela rona. Joabe a re: Ba ka ema.

15 Ebile ba ema, ba tswela kahare, ba le palo tse lekanang, ba Ishe-Boshethe, mora Saule, e le Babenjamine ba leshome le metso e mmedi; bahlanka ba Davida le bona ba le leshome le metso e mmedi.

16 E mong le e mong a tshwara ka hlooho ya emeng maloka le yena, a mo hlaba ka sabole lehlakoreng, ba wa hammoho; ka baka leo, bitso la teng la rewa Helkathe-Hatsurime (tshimo ya disabole); e pela Gibeone.

17 Tsatsing lona leo, ha lwanwa ntwa e tshabehang haholo; mme Abnere le banna ba Iseraele ba qhalwa ke bahlanka ba Davida.

18 Bara ba bararo ba Tseruja, Joabe le Abishai le Asaele ba ne ba le teng; Asaele o ne a le bobebe maotong jwaloka tshephe ya naha.

19 Asaele eo a phallela Abnere, a se ke a kgelohela ho le letona, leha e le ho le letshehadi, ha a ntse a phalletse Abnere.

20 Abnere ha a hetla kamorao, a re: Na ke wena Asaele? Eo a re: Ke nna enwa.

21 Abnere a re ho yena: Kgelohela ho le letona, leha e le ho le letshehadi, o tshware e mong wa bahlankana, mme o inkele dibetsa tsa hae. Asaele a mpa a hana ho mo kgeloha.

22 Abnere a boela a re ho Asaele: Kgeloha, o se ke wa hlola o mphallela; o ratelang ha ke o bolaya? Ke tla tadimana jwang le ngwaneno Joabe?

23 A mpa a hana ho sokoloha. Yaba Abnere o mo hlaba mpeng, a furaladitse lerumo, lerumo la ba la ya tswela kamorao. A wa, mme a shwela hona teng. Yaba bohle ba fihlang pela moo Asaele a weleng le ho shwela teng, ba ema.

24 Leha ho le jwalo, Joabe le Abishai ba nna ba phallela Abnere; letsatsi la ba dikella ha ba fihla leralleng la Amma, le mabapa le Gia, pela tsela ya lefeella la Gibeone.

25 Yaba bana ba Benjamine ba phutheha ho Abnere, ba etsa sera, ba ema qhoweng ya leralla le leng.

26 Ebile Abnere o howeletsa Joabe, a re: Na lerumo le tla nne le je ka ho sa feleng na? Na ha o tsebe hobane qetellong ho tla baba na? Ke neng o tla bolella batho ba hao hore ba lese ho phallela banababo bona?

27 Joabe a re: Ka Modimo o utlwang, hojane o sa ka wa bua jwalo, e mong le e mong wa batho ba ka o ba a ke ke a lesa ho phallela ngwanabo ho fihlela hosasa!

28 Yaba Joabe o letsa terompeta, mme batho bohle ba hae ba ema, ba se ke ba hlola ba phallela Baiseraele, leha e le ho lwana.

29 Abnere le banna ba hae ba ya le lehwatata bosiu bohle, ba tshela Jordane, ba ba ba qeta le naha yohle ya Bithrone, ba ba ba fihla Mahanaime.

30 Joabe yena a kgutla ho phallela Abnere, mme a phutha batho ba hae kaofela; ho bahlanka ba Davida ha hlokahala banna ba leshome le metso e robileng mono o le mong, le Asaele.

31 Bahlanka ba Davida bona ba ne ba bolaile ba makgolo a mararo a nang le mashome a tsheletseng ho Babenjamine le ho banna ba Abnere, e le ba shwetseng ruri.

32 Ba lata setopo sa Asaele, ba se epela lebitleng la ntatae, Bethlehema. Yaba Joabe le banna ba hae ba tsamaya bosiu bohle; ha bo esa, ba fihla Hebrone.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24