2 Samuele 18 SSO61SO

1 Yaba Davida o bala setjhaba seo a nang le sona, a se beela balaodi ba dikete le balaodi ba makgolo.

2 Karolo ya boraro ya setjhaba, Davida a e laola le Joabe; karolo e nngwe ya boraro le Abishai mora Tseruja, ngwanabo Joabe; le karolo e nngwe ya boraro le Ittai wa Gathe. Morena a ba a re ho setjhaba: Le nna ke tla ya le lona.

3 Setjhaba sa re: Tjhe, o ke ke wa ya; hobane leha re baleha, ba ke ke ba re letho ka rona; leha halofo ya rona re ka shwa, le teng ba ke ke ba re letho ka rona; athe wena o ka leshome la dikete tsa rona; ho ka ba hotle jwale, leha o ka re tlatsa o etswa motseng.

4 Morena a re ho bona: Ke tla etsa se leng setle mahlong a lona. Yaba morena o ya ema pela kgoro ya motse, mme setjhaba kaofela sa tswa ka makgolo le ka dikete.

5 Morena a laela Joabe le Abishai le Ittai, a re: Baballang mohlankana Absalome ka baka la ka. Le setjhaba sohle sa utlwa, ha morena a laela balaodi bohle ba ntwa bakeng sa Absalome.

6 Jwale, setjhaba sa tswela naheng ho ya kopanya ntwa le Baiseraele, mme ntwa ya lwana morung wa Efraime.

7 Teng, setjhaba sa Iseraele sa hlolwa ke bahlanka ba Davida, le polao ya bona ya eba kgolo tsatsing leo, ya eba kete tse mashome a mabedi.

8 Hobane teng, ntwa ya qhalana ka lefatshe lohle, mme tsatsing leo moru wa eja batho ba fetisang ba jelweng ke lerumo.

9 Haele Absalome, a tshoha a kgahlana le bahlanka ba Davida. Absalome o ne a kaletse esele; esele ha e fihla tlasa makala a lohaneng a sefate se selelele sa terebinte, hlooho ya Absalome ya tshwaswa sefateng sa terebinte, mme a leketla hara sebaka, mahareng a lehodimo le lefatshe; esele e tlasa hae yona ya feta.

10 Monna e mong, ha a bona hoo, a tsebisa Joabe, a re: Bona, ke bone Absalome a lepeletse sefateng sa terebinte.

11 Joabe a fetola monna ya mo tsebisang, a re: Mme ha o mmone, ha o a ka wa mmolaya keng hona moo? Nka be ke o neile dishekele tsa silefera tse leshome le senyepa.

12 Monna eo a re ho Joabe: Le hojane nka newa dishekele tse sekete matsohong a ka, ke be nke ke ka isa letsoho la ka ho ngwana morena, etswe morena a o laetse, wena le Abishai le Ittai, re ntse re utlwa, a re: Bonang hore ho se be motho ya amang mohlankana Absalome.

13 Le hojane ka etsa ke pata, haele mona ho se taba e ka patelwang morena, le wena o ka be o mpoletse.

14 Joabe a re: Ha ke na ho dieha hakalo ka baka la hao. Yaba o nka marumo a mararo letsohong la hae, a hlaba Absalome pelong ka wona, Absalome a ntse a le hara sefate sa terebinte, a sa utlwa.

15 Bahlankana ba leshome, mahlahana a Joabe, ba teela Absalome hare, ba mo hlaba, ba mmolaisa.

16 Ebile Joabe o letsa terompeta, mme setjhaba sa lesela ho phallela Baiseraele; hobane Joabe a thibela setjhaba.

17 Ba nka Absalome, ba mo lahlela sekoting se seholo morung, mme ba mo qhobela ka qubu e kgolo haholo ya majwe. Haele Baiseraele bohle, ba balehela e mong le e mong hae tenteng ya hae.

18 Absalome, ha a sa phela, o ne a nkile seemahale, a itlhometse sona sekgutlong sa morena ka ho re: Ha ke na mora ya tla hopotsa batho lebitso la ka. Le kajeno lena, se ntse se bitswa seemahale sa Absalome.

19 Yaba Akimaatse, mora Tsadoke, o re: A nke ke mathe, ke isetse morena taba e molemo ya hore Jehova o mo pheteleditse ho dira tsa hae.

20 Joabe a re ho yena: Ho ke ke ha ya wena kajeno; o tla isa ditaba ka tsatsi le leng, empa kajeno lena, o ke ke wa isa ditaba, ka baka la hobane ngwana morena o timetse.

21 Yaba Joabe o re ho Kushi: Eya behela morena seo o se boneng. Kushi a inama pela Joabe, a ntoo matha.

22 Akimaatse, mora Tsadoke, a boela a re ho Joabe: Leha ho ka ba jwang le jwang, a nke ke mathe le nna kamora Kushi. Joabe a re: O pheheletseng ho matha, mora ka, athe taba eo o e isang hase e ka o fumantshang teboho?

23 A mpa a re: Leha ho ka ba jwang le jwang, ke rata ho matha. Joabe a re ho yena: Matha. Ebile Akimaatse o matha ka tsela ya lehwatata la Jordane, a ba a feta Kushi.

24 Haele Davida, o ne a dutse pakeng tsa kgoro tse pedi, molebedi a ntse a tsamaya hodima lerako, hodima monyako. Ha a tadima, a bona ho hlaha monna ya mathang a nnotshi.

25 Molebedi a hoeletsa, a tsebisa morena. Morena a re: Ha a le nnotshi, ke ya tlisang ditaba. A nna a tsamaya, a atamela.

26 Molebedi a bona monna e mong wa bobedi ya mathang; molebedi a ba a memetsa molebedi wa monyako, a re: Ho hlahile monna e mong hape ya mathang a nnotshi. Morena a re: Le yena o tlisa ditaba.

27 Molebedi a eketsa a re: Ke batla ke re, ho matha ha wa pele ho tshwana le ho matha ha Akimaatse, mora Tsadoke. Morena a re: Ke motho ya molemo, o tlisa taba tse molemo.

28 Yaba Akimaatse o hoeletsa, a re ho morena: Tsohle di lokile! A inamela fatshe ka sefahleho pela morena, a re: Ho bokwe Jehova, Modimo wa hao, ya neetseng matsohong a hao banna ba kwenehetseng morena, monga rona.

29 Morena a re: Na mohlankana Absalome o sa pholohile na? Akimaatse a re: Ke bone moferefere o moholo, ha Joabe a roma mohlanka e mong wa morena, a nthoma le nna ke leng mohlanka wa hao, ke mpa ke sa ka ka tseba hore na ke wang?

30 Morena a re: Sutha, o eme mono. Mme a sutha, a emela thoko.

31 Ha fihla Kushi. Kushi a re: Morena, monga ka, a thabele taba tseo ke tlang le tsona; efela kajeno lena, Jehova o o pheteleditse ho ba o kwenehetseng.

32 Morena a re ho Kushi: Ana mohlankana Absalome o sa pholohile na? Kushi a re: Dira tsa morena, monga ka, le bohle ba o kwenehelang hore ba tla ba o hlahisetse bobe, ba be jwaloka mohlankana eo.

33 Ebile morena o hlokofala haholo, a hlwella phaposing e hodima monyako, a lla, a nna a tsamaya teng, a ntse a re: Mora ka Absalome! mora ka! mora ka Absalome! Hojane ho shwele nna bakeng sa hao, Absalome! mora ka! mora ka!

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24