2 Samuele 9 SSO61SO

Davida o etsa Mefiboshethe mora Jonathane hantle.

1 Jwale Davida a re: Na ha ho sa le le a mong ya siilweng wa ntlo ya Saule, ke tle ke mo etse ka mohau ka baka la Jonathane na?

2 Ho ne ho sa le teng mohlanka wa ntlo ya Saule, lebitso la hae e le Tsiba; a ya bitswa hore a tle ho Davida. Morena a re ho yena: A ke wena Tsiba na? Eo a re: Ke nna mohlanka wa hao!

3 Morena a re: Na ha ho sa le motho wa ntlo ya Saule, ke tle ke mo etse ka mohau wa Modimo na? Tsiba a re ho morena: Ho sa setse mora Jonathane, ya holofetseng maoto.

4 Morena a re ho yena: O kae? Tsiba a re ho morena: Bona, o ha Makire, mora Ammiele, mane Lodebare.

5 Yaba morena Davida o romela ho mo lata ha Makire, mora Ammiele, Lodebare.

6 Mefiboshethe, mora Jonathane, mora Saule, ha a fihla pela Davida, a itihela fatshe ka sefahleho, a kgumama. Davida a re: Mefiboshethe! Eo a re: Ke nna mohlanka wa hao!

7 Davida a re ho yena: Se tshabe, hobane ke fela ke tla o etsa ka mohau ka baka la Jonathane ntatao, ke busetse ho wena le masimo wohle a ntatao Saule; wena, o tla nne o je dijo tafoleng ya ka kamehla.

8 Ebile Mefiboshethe o kgumama, a re: Mohlanka wa hao keng, ha o tadimile ntja e shweleng, jwalokaha ke le yona na?

9 Morena a bitsa Tsiba, mohlanka wa Saule, a re ho yena: Tsohle tseo e neng e le tsa Saule, le tsa ntlo yohle ya hae, ke di neile mora monga hao.

10 O mo lemele naha eo, e le wena le bara ba hao, le bahlanka ba hao, mme o mo tlisetse tse behwang, e be dijo tse jewang ke mora monga hao. Haele Mefiboshethe, mora monga hao, o tla nne a je tafoleng ya ka kamehla. Tsiba o ne a ena le bara ba leshome le metso e mehlano le bahlanka ba mashome a mabedi.

11 Tsiba a re ho morena: Mohlanka wa hao o tla etsa kahohle kamoo morena, monga ka, a laetseng mohlanka wa hae kateng. Davida a re: Mefiboshethe a nne a je tafoleng ya ka, jwaloka e mong wa bara ba morena.

12 Mefiboshethe o ba a na le mora e monyenyane, lebitso la hae e le Mika; bohle ba ahileng ha Tsiba e ne e le bahlanka ba Mefiboshethe.

13 Kahoo, Mefiboshethe a dula Jerusalema, hobane o ne a ntse a eja dijo tafoleng ya morena; o ne a holofetse maoto.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24