2 Samuele 17 SSO61SO

1 Akitofele a eketsa a re ho Absalome: Jwale, a nke ke kgethe banna ba kete tse leshome le metso e mmedi, ke tlohe, ke phallele Davida le bosiu bona.

2 Ke tla mo fihlela a sa kgathetse, a fokotse matsoho, ke mo tshose; setjhaba sohle se leng ho yena se tla baleha; ke tla bolaya yena morena a nnotshi.

3 Ke tla sokollela setjhaba sohle ho wena, hobane, ha ho ka shwa motho eo o mmatlang, etlaba setjhaba se sokolohetse ho wena kaofela ha sona, mme setjhaba se tla ba le kgotso.

4 Taba eo ya kgahla Absalome le baholo bohle ba Iseraele.

5 Absalome a mpa a re: Ha ho ke ho bitswe Hushai Moarke, re utlwe molomo wa hae le yena.

6 Hushai ha a etla ho Absalome, Absalome a mmolella, a re: Akitofele o buile ka mokgwa o itseng; ana re tla etsa ka polelo ya hae, kapa tjhe? Bua le wena.

7 Hushai a re ho Absalome: Keletso eo Akitofele a eleditseng ka yona nakong ena, ha e ntle.

8 Hushai a eketsa a re: O tseba ntatao le banna ba hae, hobane ke bahale ba pelo di babang, jwaloka bere e amohilweng madinyane a yona naheng; hape, ntatao ke monna wa ntwa, a ke ke a robala le sera.

9 Ekaba le jwale o ipatile sekoting se seng, kapa kahosele; leha ba bang ho ba kwano ba ka wa, ntwa e sa qala, ya eba taba e utlwahalang, ya utlwang o tla re: Kotsi e hlahetse setjhaba se latelang Absalome.

10 Ha ho le jwalo, esita le eo e leng senatla, eo pelo ya hae e kang pelo ya tau, o tla fokola haholo, etswe Baiseraele bohle ba tseba hobane ntatao ke mohale, le hobane banna bao a nang le bona ba matla ntweng.

11 Ke eletsa ke hona, ke re: Baiseraele bohle ba ke ba phuthelwe ho wena, ho tloha Dane le ho ya fihla Beerseba, ba be ka ka lehlabathe le lebopong la lewatle, mme le wena o futuhe ka sebele sa hao.

12 Jwale re tla mo fihlela hohle moo a ka fumanwang teng, re mo wele ka sehloho, jwoloka phoka ha e wela fatshe, ho tle ho se ke ha phonyoha motho, leha e le yena, leha e le e mong wa banna bohle ba nang le yena.

13 Leha a itshabela motseng o mong, Baiseraele bohle ba tla tlisa marapo motseng oo, re o hulele nokeng, ho fihlela ho sa fumanwe lejwe la teng leha le le leng.

14 Yaba Absalome le Baiseraele bohle, ba re: Keletso ya Hushai Moarke e ntle haholo ho fetisa keletso ya Akitofele. Athe ke Jehova ya neng a laetse hore ho senngwe keletso e ntle ya Akitofele, e le hore Jehova a hlahisetse Absalome kotsi.

15 Yaba Hushai o re ho baprista Tsadoke le Abiathare: Akitofele o eleditse Absalome le baholo ba Iseraele ka keletso e itseng, nna ke ba eleditse ka keletso e itseng.

16 Jwale, romelang kapele, le tsebise Davida, hore a se ke a robala bosiu bona nahathothe, a mpe a tshelele mose wane, esere mohlomong morena le setjhaba sohle se leng ho yena ba timetswa.

17 Haele Jonathane le Akimaatse, ba ne ba eme Ene-Rogele. Morwetsana a ya, a ba bolella hore ba ye, ba tsebise morena Davida. Hobane ba ne ba tshaba ho bonwa ha ba kena motseng.

18 Empa mohlankana e mong a ba bona, a tsebisa Absalome. Leha ho le jwalo, ba tsamaya ba babedi, ba potlaka, ba fihla Bahurime ha monna e mong, ya nang le sediba se sekoti lebaleng la hae, ba theohela teng.

19 Mosadi wa hae a nka lesela, a le ala hodima sediba se sekoti, a aneha koro e tutsweng teng, hore ho se ke ha bonahala letho.

20 Bahlanka ba Absalome ba fihla ha mosadi eo, ba re: Ba kae boAkimaatse le Jonathane? Mosadi a re ho bona: Ba tshetse molatswana. Ba batla, ba se ke ba fumana letho, ba ba ba kgutlela Jerusalema.

21 Eitse hobane ba tsamaye, boJonathane ba tswa sekoting, ba ya tsebisa morena Davida, ba re ho Davida: Tlohang, le tshele noka kapele, hobane Akitofele o eleditse bakeng sa lona ka hore le ka hore.

22 Yaba Davida le setjhaba sohle se ho yena ba tloha, ba tshela Jordane. Ha bo esa, ha bo ho se ho se le a mong ya sa kang a tshela Jordane.

23 Jwale, Akitofele, ha a bona hore ha ho etswe ka keletso ya hae, a qhaneha esele ya hae, a tloha, a ya hae motseng wa habo; a hleka ntlo ya hae, a ikgama, a shwa, mme a epelwa lebitleng la ntatae.

24 Haele Davida, a ya fihla Mahanaime; Absalome yena, a tshela Jordane, a ena le batho bohle ba Iseraele.

25 Tulong tsa Joabe, Absalome a bea Amasa molaodi wa makgotla. Amasa eo e ne e le mora motho ya bitswang Jithra, Moiseraele, ya neng a kene ho Abigaile, moradi wa Nahashe, ngwanabo Tseruja, mma Joabe.

26 Jwale, Baiseraele le Absalome ba ya, ba emisa naheng ya Gileade.

27 Davida ha a fihla Mahanaime, Shobi, mora Nahashe wa Rabba, wa bana ba Ammone, le Makire, mora Ammiele wa Lodebare, le Barsillai, Mogileade wa Roglime,

28 ba tlisa diphate, le merifi, le dipitsa tsa letsopa, le koro, le harese, le phofo, le diqhome, le dinawa, le dierikise, le dipabi,

29 le dinotshi, le sereledi, le dinku, le mafi; ba di tlisetsa Davida le setjhaba seo a nang le sona, e be dijo tsa bona, ba re: Setjhaba se lapile, se kgathetse, se nyorilwe ka baka la nahathothe.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24