Hasiera 30 EAB

Neskameengandiko semeak: Dan, Neftali, Gad eta Axer

1 Rakel, Jakobi semerik ezin ziola eman eta, ahizpaganako jeloskor jarri zen. Esan zion Jakobi:—Emazkidazu semeak edo hil egingo naiz.

2 Jakob haserretu egin zen Rakelekin eta esan zion:—Jainkoa ote naiz, bada, ni? Berak galarazi dizu sabeleko fruitua!

3 Rakelek, orduan:—Hor duzu nire neskame Bilha. Elkar zaitez berarekin eta emango dizu semerik nire ordez; honela, nik ere izango dut semerik, hura bitarteko.

4 Eta bere neskame Bilha eman zion Jakobi emazte gisa. Elkartu zitzaion Jakob,

5 eta Bilhak haurdun gelditu eta semea eman zion Jakobi.

6 Rakelek zioen: «Nire alde atera da Jainkoa, nire deia entzun eta semea eman baitit». Horregatik, Dan eman zion izen.

7 Haurdun gelditu zen berriro Bilha, Rakelen neskamea, eta beste seme bat eman zion Jakobi.

8 Rakelek esan zuen: «Nire ahizparekin gatazka gogorrean borrokatu naiz eta garaile atera». Eta Neftali eman zion izen.

9 Leak, gehiago haurrik ez zuela ikustean, bere neskame Zilpa hartu eta Jakobi eman zion emazte bezala.

10 Zilpak, Learen neskameak, semea eman zion Jakobi.

11 Leak esan zuen: «Hau zoria!» Eta Gad eman zion izen.

12 Gero, Zilpak, Learen neskameak, bigarren seme bat eman zion Jakobi.

13 Leak, orduan, esan zuen: «Hau zoriona! Neskatxek zorionak emango baitizkidate». Eta Axer eman zion izen.

Isakar, Zabulon eta Dina, Learen seme-alabak

14 Gari-uztaroan, Ruben sorora joan zen amodio-sagar bila, eta bere ama Leari eraman zizkion. Rakelek esan zion Leari:—Emadazu zure semearen amodio-sagar horietarik.

15 Leak erantzun zion:—Ez al da aski senarra kentzea, neure semearen amodio-sagarrak ere kendu nahi izateko?Rakelek erantzun zion:—Ongi! Gaur gauean ohera dadila Jakob zurekin, zure semearen amodio-sagarren truke.

16 Arratsean, Jakob sorotik itzultzean, bidera irten zitzaion Lea, esanez: «Nirekin etorri behar duzu, neure semearen amodio-sagarrez eskuratu baitut horretarako eskubidea».Gau hartan Learekin oheratu zen Jakob.

17 Jainkoak Learen eskaria aditu zuen: haurdun gertatu eta bosgarren semea eman zion Jakobi.

18 Leak zioen: «Jainkoak saritu egin nau senarrari neskamea eman diodalako». Eta Isakar eman zion izen.

19 Haurdun gelditu zen berriro Lea eta seigarren semea eman zion Jakobi.

20 Leak esan zuen: «Opari ederra egin dit Jainkoak! Orain bai aintzakotzat hartuko nauela senarrak, sei seme eman baitizkiot!» Eta Zabulon eman zion izen.

21 Gero, alaba izan zuen, eta Dina eman zion izen.

Rakel, Joseren ama

22 Jainkoa Rakelez oroitu eta, honen eskaria adituz, erraiak ernearazi zizkion.

23 Haurdun gelditu eta semea izan zuen. Orduan, esan zuen: «Kendu dit Jainkoak neure lotsaizuna».

24 Eta Jose eman zion izen, esanez: «Eman biezat Jaunak beste seme bat».

Jakoben eta Labanen arteko azpijokoak

25 Rakelek Jose izan ondoren, Jakobek esan zion Labani:—Uztazu etxera, neure lurraldera, joaten.

26 Emazkidazu neure seme-alabak eta emazteak, hauengatik lan egin baitut zuretzat. Eta ongi dakizu zenbat lan egin dudan zure zerbitzuan. Horrela, joan ahal izango naiz.

27 Labanek esan zion:—Entzun, mesedez. Goi-argiz jakin dut zuri esker bedeinkatu nauela Jaunak.

28 Eta, ondoren, esan zion Labanek:— Zeuk erabaki lansaria, eta emango dizut.

29 Jakobek erantzun zion:—Ongi dakizu zenbat lan egin dudan zuretzat eta zenbateraino hazi zaizun abere-taldea niri esker.

30 Nahiko urriak ziren zure ondasunak ni etorri aurretik; orain, ordea, erruz handitu dira nire gidaritzapean. Jaunak bedeinkatu egin zaitu. Noiz egin behar dut nik neure etxerako?

31 Labanek esan zion:—Zer eman behar dizut?Jakobek erantzun:— Ez eman ezer ere. Esango dizudana onartzen baduzu, zure abereak zaintzen jarraituko dut.

32 Gaur zure artaldeen artetik igaroko naiz, eta antxume beltzak eta axuri nabar nahiz pintoak oro bereiz jarriko ditut: horiek izango ditut lansari.

33 Horrela, biharko egunean nire irabazien kontu hartzera etortzen zarenean, jakin ahal izango duzu zintzo jokatu dudan ala ez.

34 Labanek esan zuen:—Ongi, zuk esan bezala egingo dugu.

35 Egun berean bereizi zituen Labanek aker marradun edo pintoak, ahuntz nabar edo pintoak eta ardi beltzak; hauek guztiak bere semeen esku utzi zituen Labanek.

36 Gero, urrundu egin ziren Jakobengandik, hiru eguneko bidea tartean jarriz. Jakobek, berriz, Labanen gainerako abereak bazkatzen zituen.

37 Jakobek, zumitz-, hurritz- eta platano-ziri heze batzuk harturik, zuritu egin zituen.

38 Abereak edatera zihoazen asketan ezarri zituen ziri zurituak ardien aurrean; hala, edatera joatean, ardiek arkara izaten zuten.

39 Eta, zirien aurrean ernalduak izatean, bildots marradun, pinto eta nabarrak jaiotzen ziren.

40 Gero, Jakobek bildotsak bereizten zituen, Labanen artaldeko abere marradun eta beltzekin elkartu gabe. Honela zihoan bere artaldea osatuz Labanen ardietatik aparte.

41 Ardi azkarrenak ernalduak izatean, Jakobek ziriak ezartzen zizkien begi aurrean asketan, zirien aurrean ahariek ernal zitzaten.

42 Ardiak ahulak zirenean, ordea, ez zituen ziriak ezartzen. Honela, ahulak Labanentzat eta azkarrak Jakobentzat suertatzen ziren.

43 Oso aberats egin zen Jakob: artalde handiak, morroi-mirabeak, gamelu eta astoak eskuratu zituen.

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50