Zenbakiak 10 EAB

Seinaleak emateko bi turutak

1 Jaunak esan zion Moisesi:

2 «Egin zilar landuzko bi turuta: elkartea biltzeko eta kanpalekua utzi eta abiatzeko seinalea emateko izango dira.

3 Bi turutak batera jotzean, herri osoa zuregana bilduko da, elkarketa-etxolaren sarreran.

4 Bat bakarra jotzean, Israelgo gudari-taldeen buruak bakarrik bilduko dira zuregana.

5 Turuta-hotsa irrintziz lagundua bada, lehenengo joaldian ekialdean etxolaturiko kanpamenduak abiatuko dira;

6 bigarrenean, hegoaldean etxolaturikoak. Irrintziz lagunduriko turuta-hotsa abiatzeko seinalea izango da;

7 irrintzi gabekoa, berriz, batzarrean biltzekoa.

8 Apaizek, Aaronen ondorengoek, izango dute turuta jotzeko kargua; betiko lege izango duzue hau belaunez belaun.

9 «Zeuen lurraldera iritsi ondoren erasoko dizueten etsaien kontra borrokatzera ateratzean, irrintziekin batera turutak joko dituzue. Horrela, Jauna, zuen Jainkoa, zuetaz oroituko da eta salbatu egingo zaituzte.

10 Jo turuta zeuen jaietan ere, festa nagusietan eta ilberri-jaietan, erre-opariak eta elkartasun-opariak eskaintzean. Horrela, zuen Jainkoa zuetaz oroituko da. Neu naiz Jauna, zuen Jainkoa».

SINAITIK MOAB LURRALDEKO MUGETARA (10,11—21,35)

Israel herria bidean

11 Bigarren urteko bigarren hilaren hogeian, lainoa egoitzaren gainetik aldendu egin zen,

12 eta israeldarrak abiatu egin ziren Sinai basamortutik. Lainoa Paran basamortuan gelditu zen.

13 Lehen aldia zen Jaunak Moisesen bidez agindutako eran abiatzen zirena.

14 Lehenbizi judatarren banderapeko kanpamendua abiatu zen bere gudari-taldeekin. Judatarren gudarostea Aminadaben seme Nahxonen agindupean zihoan,

15 isakartarren leinukoa Tzuarren seme Netanelen agindupean

16 eta zabulondarren leinukoa Helonen seme Eliaben agindupean.

17 Bitartean, egoitza jaso eta gerxondarrak eta meraritarrak abiatu egin ziren, hura eramanez.

18 Ondoren, rubendarren banderapeko kanpamendua abiatu zen bere gudari-taldeekin. Rubendarren gudarostea Xedeurren seme Elitzurren agindupean zihoan,

19 simeondarren leinukoa Tzurixadairen seme Xelumielen agindupean

20 eta gadtarren leinukoa Deuelen seme Eliasafen agindupean.

21 Berehala kehatarrak abiatu ziren, gauza sakratuak eramanez; haiek iristerako, beste lebitarrek berreraikia zuten egoitza.

22 Ondoren, efraimdarren banderapeko kanpamendua abiatu zen bere gudari-taldeekin. Efraimdarren gudarostea Amihuden seme Elixamaren agindupean zihoan,

23 manasestarren leinukoa Pedahtzurren seme Gamelielen agindupean

24 eta benjamindarren leinukoa Gideoniren seme Abidanen agindupean.

25 Azkenik, kanpamendu guztien atzeguardian dandarren banderapeko kanpamendua abiatu zen bere gudari-taldeekin. Dandarren gudarostea Amixadairen seme Ahiezerren agindupean zihoan,

26 axertarren leinukoa Okranen seme Pagielen agindupean

27 eta neftalitarren leinukoa Enanen seme Ahiraren agindupean.

28 Segida horretan abiatu ziren israeldarrak, gudarostetan banaturik.

Moisesek biderako gidaria ezarri

29 Moisesek esan zion Hobabi, bere aitaginarreba Reuel madiandarraren semeari:—Gu bagoaz Jaunak agindutako lurraldera. Zatoz gurekin eta Jaunak Israeli hitzemandako ondasunetan parte emango dizugu.

30 Hobabek erantzun zion:—Ez, ez noa. Nahiago dut neure herrialdera itzuli, neure ahaideengana.

31 Moisesek, berriro:—Ez gaitzazu utz! Zuk ongi ezagutzen dituzu basamortuan etxolatzeko parajeak eta gidari izan zaitzakegu.

32 Gurekin bazatoz, Jaunak eman nahi dizkigun ondasunetan partaide izango zara.

33 Utzi zuten, bada, Jaunaren mendia eta hiru eguneko bidean joan ziren. Jaunaren itun-kutxa aurretik joan zitzaien hiru egunetan, kanpatu behar zuten tokia jakinarazteko.

34 Egunez, abiatu orduko, Jaunaren lainoak estaltzen zituen.

35 Kutxa abiatzerakoan, Moisesek zioen:«Jaiki, Jauna,eta sakabana daitezela zure etsaiak,bihoaz ihesi gorroto dizutenak!»

36 Kutxa gelditzean, berriz, honela zioen:«Itzuli, Jauna!Kontaezinak diraisraeldar gudari-taldeak!»

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36