Zenbakiak 21 EAB

Israeldarrek kanaandarrak garaitu

1 Negeven bizi zen Aradeko errege kanaandarrak, israeldarrak Atarim bidetik zetozela jakin zuenean, eraso eta zenbait israeldar preso hartu zuen.

2 Orduan, israeldarrek promes hau egin zioten Jaunari: «Herri hori eskura ematen badiguzu, horien hiriak erabat suntsituko ditugu».

3 Entzun zuen Jaunak israeldarren deia eta eskura eman zizkien kanaandar haiek. Israeldarrek erabat suntsitu zituzten hiriak eta bizilagunak. Horregatik, leku hari Horma, hau da —«Erabateko Suntsipena»—, ezarri zioten izena.

Brontzezko sugea

4 Hor menditik, Itsaso Gorrirako bidea hartu zuten israeldarrek, Edom lurraldea inguratzeko asmoz. Bidean, ordea, adorea galdu

5 eta gaizki-esaka hasi ziren Jainkoaren eta Moisesen aurka: «Zertarako atera gintuzuen Egiptotik? Basamortuan hilarazteko? Ez dugu urik, ez jakirik, eta mana delako janari kaskar honetaz asper-asper eginak gaude!»

6 Jaunak suge pozoitsuak bidali zizkien eta haien miztoaz israeldar asko hil zen.

7 Orduan, Moisesengana joan eta esan zioten: «Bekatu egin dugu Jaunaren eta zure aurka gaizki-esaka jardunez. Erregutu Jaunari sugeak guregandik urruntzeko».Moisesek herriaren alde erregutu zion Jaunari.

8 Honek esan zion: «Egizu brontzezko suge bat eta ezarri haga baten muturrean. Sugeren batek zizta eginiko edonor, brontzezkoari begiratzean, sendatu egingo da».

9 Egin zuen Moisesek brontzezko sugea eta hagaren muturrean ezarri. Eta sugeren batek norbaiti zizta egiten bazion, brontzezkoari begiratzean, sendatu egiten zen.

Jordanez ekialdeko lurralderantz

10 Abiatu ziren israeldarrak, eta Oboten etxolatu ziren hurrengo.

11 Gero, Obot utzi eta Iie-Abarimen etxolatu ziren, Moab lurraldetik ekialdera dagoen basamortuan.

12 Handik aurrera egin, eta Zered erreka ondoan etxolatu ziren.

13 Handik ere abiatu, eta Arnon errekaz beste aldean etxolatu ziren; Arnon errekak, amortarren lurraldean sortu ondoren, basamortua zeharkatzen du eta moabdarren eta amortarren lurraldeen muga markatzen.

14 Horretaz ari da «Jaunaren Guduak» liburua, dioenean:«Sufa-ko Bahebeta beronen ibaiadarrak;Arnon,

15 bere ibaiadarrekin,Ar ibarrera jaitsieta Moabeko muga ondotikigarotzen dena».

16 Hurrengo, Arnon errekatik, Beer —hau da, «Putzu»— izeneko tokira iritsi ziren. Toki honetan esan zion Jaunak Moisesi: «Bildu herria eta ura emango diot».

17 Orduan abestu zuten kanta hau israeldarrek:«Sor bedi ura putzutik!Egin diezaiogun kantu!

18 Buruzagiek irekitako putzua,herriko handikiek zulatuaberen aginte-makilaz!»Ondoren, basamortutik Matanaraino joan ziren israeldarrak,

19 eta hurrengo ibilaldietan, Matanatik Nahalielera, Nahalieletik Bamotera,

20 eta Bamotetik Moabeko landan hedatzen den ibarrera, basamortuaren gain dagoen Pisga tontorrera.

Israeldarrek Sihon eta Og erregeak garaitu

21 Israeldarrek mezulariak bidali zizkioten amortarren errege Sihoni mezu honekin:

22 «Utz iezaguzu zeure lurraldetik igarotzen. Ez gara igaroko ez soroetatik, ez mahastietatik, eta ez dugu edango zure putzuetako urik. Errepidetik joango gara zure lurraldea zeharkatu arte».

23 Baina Sihonek ez zion Israel herriari lurraldea zeharkatzen utzi; aitzitik, bere herria bildu eta bidera atera zitzaion basamortuan eta, Jahtzara etorririk, eraso egin zion.

24 Baina israeldarrek garaitu egin zuten eta haren lurraldeaz jabetu, Arnon errekatik Jabok errekaraino, hau da, amondarren lurralderaino, hauek gotortua baitzuten muga.

25 Israeldarrak, beraz, amortarren hiriak —Hexbon eta honen menpeko hiriak, alegia— berenganatu eta haietan jarri ziren bizitzen.

26 Hexbon zen amortarren errege Sihonen hiriburua; honek, Moabeko lehengo erregeari eraso eta lurraldea kendua zion Arnon errekaraino.

27 Horregatik diote koplariek:«Zatozte Hexbonera!Berreraiki eta gotortuSihon erregearen hiria!

28 Hexbonen sua sortu,Sihonen hiriburutik suteazabaldueta Moabeko Ar hiriaeta Arnon inguruko gailurraksuntsitu ditu.

29 Zoritxarrekoa zu, Moab!Galdua zara,Kemox jainkoaren herri hori!Bizirik geldituriko zure seme-alabakgatibu eraman dituSihon errege amortarrak.

30 Baina guk geziz jo dituguamortarrak:dena da galduaHexbondik Diboneraino.Hondatu egin dugu herrialdeaNofaheraino,hondatu Medabarainoko guztia».

31 Honela, amortarren lurraldean kokatu zen Israel.

32 Moisesek zenbait gizon bidali zituen Jazer hiria ikertzera, eta israeldarrek Jazer eta inguruko hiriak eskuratu zituzten, beraietako amortarrak jaurtiz.

33 Gero, Baxan alderantz jo zuten, baina Og, hango erregea, bere gudarostearekin erasotzera atera zitzaien bidera, Edrei hiri inguruan.

34 Baina Jaunak esan zion Moisesi: «Ez izan beldur, zure esku jarriko baitut bai bera, bai beraren gudaroste osoa, baita lurraldea ere; Hexbonen bizi zen amortarren errege Sihoni egindakoa bera egingo diozu hari ere».

35 Honela, israeldarrek garaitu eta hil egin zituzten Og erregea, beronen seme-alabak eta gudaroste osoa, inortxo ere bizirik utzi gabe, eta lurraldeaz jabetu ziren.

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36