Mattheu 1 SSO61SO

Leloko la Jesu Kreste.

1 Buka ya leloko la Jesu Kreste, mora Davida, mora Abrahama.

2 Abrahama a tswala Isaaka; Isaaka a tswala Jakobo; Jakobo a tswala Juda le banababo;

3 Juda a tswala Farese le Sara, ka Thamare; Farese a tswala Esrome; Esrome a tswala Arame;

4 Arame a tswala Aminadabe; Aminadabe a tswala Naasone; Nasone a tswala Salmone;

5 Salmone a tswala Boase, ka Rahaba; Boase a tswala Obede, ka Ruthe; Obede a tswala Jese;

6 Jese a tswala morena Davida.

7 Morena Davida a tswala Salome, ka mosadi wa Uria; Salomone a tswala Roboame; Roboame a tswala Abia; Abia a tswala Asa;

8 Asa a tswala Josafate; Josafate a tswala Jorame; Jorame a tswala Osiase;

9 Osiase a tswala Jothame; Jothame a tswala Akase; Akase a tswala Esekiase;

10 Esekiase a tswala Manasse; Manasse a tswala Amone; Amone a tswala Josiase;

11 Josiase a tswala Jekonia le banababo, mohla Bajuda ba iswang kgolehong Babilona.

12 Jekonia a tswala Salathiele, ha setjhaba se se se isitswe Babilona; Salathiele a tswala Sorobabele;

13 Sorobabele a tswala Abiude; Abiude a tswala Eliakime; Eliakime a tswala Asore;

14 Asore a tswala Sadoke; Sadoke a tswala Akime; Akime a tswala Eliude;

15 Eliude a tswala Eleasare; Eleasare a tswala Matthane; Matthane a tswala Jakobo;

16 Jakobo a tswala Josefa, monna wa Maria eo Jesu, ya bitswang Kreste, a tswetsweng ke yena.

17 Mme jwale, ho qala ka Abrahama, ho isa ho Davida, meloko yohle ke meloko e leshome le metso e mene; ho tloha ho Davida ho isa kgolehong ya Babilona, ke meloko e leshome le metso e mene; mme hape, ho tloha kgolehong ya Babilona ho isa ho Jesu Kreste, ke meloko e leshome le metso e mene.

Tswalo ya Jesu Kreste.

18 Ho tswalwa ha Jesu Kreste ho tlile ka mokgwa ona: Maria, mmae, ha a lebeleditswe ke Josefa, a tshoha a emodisitswe ke matla a Moya o Halalelang, ba eso ho kopane.

19 Josefa, monna wa hae, kahobane e le motho ya lokileng, mme a sa rate ho mo hobosa, a hopola ho mo lahla ka sephiring.

20 Empa, eitse ha a sa hopotse teng, lengeloi la Morena la mo hlahela ka toro, la re: Josefa, mora Davida, o se ke wa tshaba ho inkela Maria, mosadi wa hao, hobane se emotsweng ke yena, ke sa Moya o Halalelang.

21 O tla tswala mora, mme o tla mo rea lebitso la Jesu; hobane ke yena ya tla pholosa setjhaba sa hae dibeng tsa sona.

22 Hoo hohle ho hlahile, hore ho etsahale ho boletsweng ke Morena, ka moporofeta ya itseng:

23 Bonang, morwetsana o tla emola, a tswale mora, mme lebitso la hae o tla bitswa Emmanuele, ke ho re, ha ho fetolwa, Modimo o na le rona.

24 Yare Josefa ha a tsoha borokong, a etsa kamoo lengeloi la Morena le mo laetseng kateng; a inkela mosadi wa hae;

25 mme ha a ka a mo tseba, a eso ho belehe mora hae wa letsibolo; mme a mo rea lebitso la Jesu.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28