Mattheu 15 SSO61SO

Bafarisi le mekgwa ya bona.

1 Jwale, bangodi le bafarisi ba tla ho Jesu, ba etswa Jerusalema, ba re ho yena:

2 Barutuwa ba hao ba tlolelang mokgwa wa baholo, ha ba eja bohobe, ba sa hatlela?

3 A araba, a re ho bona: Le lona, le tlolelang molao wa Modimo ka mokgwa oo le o neanang na?

4 Hobane Modimo o laetse, wa re: Hlonepha ntatao le mmao. Hape ho itswe: Ya rohakang ntatae, leha e le mmae, a bolawe.

5 Kanthe lona le re: Ya reng ho ntatae, leha e le ho mmae: Sa tsa ka seo nka beng ke o thusa ka sona, ke se ke se abetse Modimo, ha a na molato, leha a sa hlonephe ntatae le mmae.

6 Le fetotse molao wa Modimo lefeela ka mokgwa oo le o neanang.

7 Baikaketsi, Esaia o ne a porofete tsa lona hantle, ha a itse:

8 Setjhaba sena se ntlhonepha ka molomo feela; empa pelo tsa bona li hole le nna.

9 Ba nkgumamella lefeela, ha ba ruta dithuto tseo e leng melao ya batho.

10 Yaba Jesu o bitsa bongata, a re ho bona: Mamelang, le utlwisise.

11 Se kenang ka hanong hase sona se silafatsang motho, empa se tswang hanong ke sona se silafatsang motho.

12 Jwale, barutuwa ba mo atamela, ba re ho yena: Na o a tseba hobane bafarisi ba ile ba hlonama ha ba utlwa polelo ya hao na?

13 A araba, a re: Setlama se seng le se seng se sa hlongwang ke Ntate ya mahodimong, se tla fotholwa.

14 Ba tloheleng; ke difofu tse tsamaisang difofu; sefofu ha se tsamaisa sefofu se seng, di tla wela sekoting tse pedi.

15 Petrose a bua, a re ho yena: O re qaqisetse setshwantsho seno.

16 Empa Jesu a re: Na le sa hloka kelello le lona na?

17 Na ha le utlwisise hobane tsohle tse kenang ka hanong di ya mpeng, di ntoo lahlelwa mohlabeng?

18 Empa tse tswang hanong di tswa pelong; ke tsona tse silafatsang motho.

19 Hobane mehopolo e mebe, dipolao, dipoko, mafebe, dikutso, diketselletso, le dinyefolo, di tswa pelong;

20 ke tsona dintho tse silafatsang motho; empa haele ho ja ka matsoho a sa hatlelwang, ha ho silafatse motho.

Mosadi wa Mokanana.

21 Yaba Jesu o tloha moo, a ikela naheng ya Tire le Sidone.

22 Teng ha hlaha mosadi wa Mokanana, ya tswang mathokong ao, a howa, a re: Nkutlwele bohloko, Morena, mora Davida! Moradi wa ka o tshwenngwa hampe ke motemona.

23 Empa Jesu a se ke a mo araba letho. Barutuwa ba hae ba atamela, ba mo rapela, ba re: Mo kgutlise, hobane o howa a ntse a re latela.

24 A mpa a araba, a re: Ha ke a romelwa ho motho, haese ho dinku tsa ntlo ya Iseraele tse timetseng.

25 Yaba mosadi o mo atamela, a kgumama, a re ho yena: Morena, nthuse!

26 Jesu a mpa a mo araba, a re: Ha ho hotle ho amoha bana bohobe ho ba akgela dintjanyana.

27 Mosadi a re: E, Morena; empa le tsona dintjanyana di ye di thole makumane a wang tafoleng ya beng ba tsona.

28 Jwale Jesu a araba, a re ho yena: Mosadi, tumelo ya hao e kgolo; a ho etswe ho wena kamoo o ratang kateng. Mme moradi wa hae a fola nakong yona eo.

Diphodiso tse ngata.

29 Jesu a tloha teng, a atamela lewatle la Galelea, mme eitse hobane a nyolohele thabeng, a dula teng.

30 Matshwele a mangata a tla ho yena, a tlisa dihlotsa, le difofu, le dimumu, le dihole, le ba bang ba bangata; ba ba bea maotong a Jesu, mme a ba fodisa.

31 Yaba bongata boo bo a makala, ha bo bona dimumu di bua, le dihole di ena le mmele o motle, le dihlotsa di tsamaya, le difofu di bona, mme ba rorisa Modimo wa Iseraele.

Katiso ya bobedi ya mahobe.

32 Yaba Jesu o bitsa barutuwa ba hae, a re: Ke utlwela bongata boo bohloko, hobane matsatsi a se a le mararo ba dutse ho nna, mme ha ba na letho leo ba le jang; ke sitwa ho ba kgutlisa le tlala, esere mohlomong ba ka kgathala tseleng.

33 Barutuwa ba hae ba re ho yena: Ana moo, feelleng, re ka nka kae mahobe a ka lekanang ho kgorisa bongata bo bokalo?

34 Jesu a re ho bona: Le na le mahobe a makae? Ba re: A supileng, le dihlapinyana di se kae.

35 Yaba o laela bongata ho dula fatshe.

36 Yare hobane a nke mahobe ao a supileng le dihlapi, a a ngwatha, ha a se a lebohile, a nea barutuwa ba hae, mme barutuwa ba abela bongata.

37 Bohle ba eja, ba kgora; ha ba ha thonakwa dingwathwana tse setseng, tsa tlatsa diroto tse supileng.

38 Ba jeleng e ne e le banna ba kete tse nne, ha ho sa balwe basadi le bana.

39 Mme Jesu hobane a kgutlise matshwele, a kena sekepaneng, a ya naheng ya Magdala.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28