Mattheu 17 SSO61SO

Ponahalo e kganyang ya Jesu thabeng.

1 Matsatsi a tsheletseng ha a fetile, Jesu a nka Petrose, le Jakobo, le Johanne, ngwanabo Jakobo, mme a ya le bona kathoko, thabeng e telele.

2 A fetoha pontsheng ho bona; sefahleho sa hae sa kganya jwaloka letsatsi, mme diaparo tsa hae tsa eba tshweu jwaloka lesedi,

3 mme hang, Moshe le Elia ba ba hlahela, ba buisana le yena.

4 Yaba Petrose o bua, a re ho Jesu: Morena, ho molemo ha re ka dula mona; ha o rata, a re keng re etse metlotlwane e meraro mona: o mong e be wa hao, o mong e be wa Moshe, o mong e be wa Elia.

5 A re a sa bua, leru le kganyang la hlaha, la ba kgurumetsa, mme ha utlwahala lentswe le tswang lerung, le re: Enwa ke Mora wa ka ya ratwang, eo ke kgahliswang ke yena; mo utlweng!

6 Barutuwa ha ba utlwa lentswe, ba wa ka difahleho tsa bona, ba tshohile haholo.

7 Empa Jesu a atamela, a ba ama, a re: Tsohang, le se ke la tshaba.

8 Ha ba emisa mahlo, ha ba ka ba hlola ba bona motho, haese Jesu a nnotshi.

9 Yare ha ba theoha thabeng, Jesu a ba laela, a re: Pono eo le se ke la e bolella motho, Mora motho a eso ho tsohe bafung.

Elia o se a tlile.

10 Barutuwa ba hae ba mmotsa, ba re: Na ke ho reng, ha bangodi ba re: E ka kgona Elia a tle pele?

11 Jesu a araba, a re ho bona: Kannete Elia o tshwanetse ho tla, a busetse tsohle tokeng.

12 Empa ke re ho lona: Elia o se a tlile, mme ha ba ka ba mo tseba; ba mpa ba mo entse hohle hoo ba ho ratileng; Mora motho le yena o tla utlwiswa bohloko jwalo ke bona.

13 Jwale, barutuwa ba utlwisisa hobane o ba lekanyetsa Johanne Mokolobetsi.

Phodiso ya mohlankana ya jewang ke sethwathwa.

14 Eitse ha ba etla ho bongata, motho a mo atamela, a mo kgumamela ka mangwele,

15 a re: Morena, utlwela mora ka bohloko; hobane o jewa ke sethwathwa, mme o kula hampe; hobane hangata o wela mollong, mme hangata a wele metsing.

16 Ke se ke mo hlahisitse ho barutuwa ba hao, empa ha ba ka ba tseba ho mo fodisa.

17 Jesu a araba, a re: Moloko o sa dumeleng, o kgopo, ke tla ba le lona ho le hokae na? Ke tla le behela pelo ho le hokae na? Ke tla le behela pelo ho le hokae na? Mo tliseng mona ho nna.

18 Mme Jesu a kgalemela motemona haholo; motemona a tswa ngwaneng eo, mme ngwana a fola ka yona nako eo.

19 Yaba barutuwa ba tla ho Jesu kathoko, ba re ho yena: Na re kile ra sitwa keng ho leleka motemona eo?

20 Jesu a re ho bona: Ke ka baka la ho se dumele ha lona; hobane kannete ke re ho lona: Hoja le na le tumelo e ka ka hlaku ya mosetareta, leha le be le ka re ho thaba ena: Fallela mane; e ka fallela teng, mme ho ka be ho se letho le le sitang.

21 Empa mofuta oo wa batemona ha o tswe, haese ka thapelo le ka ho itima dijo.

Jesu o boela a porofeta lefu la hae le tsoho ya hae.

22 Ha ba sa ya le Galelea, Jesu a re ho bona: Mora motho o tla neelwa matsohong a batho.

23 Ba tla mmolaya, empa o tla tsoha ka tsatsi la boraro. Yaba barutuwa ba swaba haholo.

Jesu o ntsha lekgetho.

24 Eitse ha ba fihla Kapernauma, ha tla ho Petrose ba bokellang didrakema, ba re ho yena: Ana moruti wa lona ha a ntshe didrakema na?

25 A re: Tjhe, o a e ntsha. Eitse hobane a kene tlung, Jesu a mo qala, a re ho yena: Ho jwang ho wena, Simone? Marena a lefatshe a nka lekgetho la kgwebo le la lehae ho bafe? Na a ke ho bana ba wona, kapa a ke ho ba ditjhaba tse ding na?

26 Petrose a re ho yena: Ke ho ba ditjhaba tse ding. Jesu a re ho yena: Ha ho le jwalo bana bona ba lokolohile lekgethong.

27 Empa ka ho re, re se ke ra ba kgopisa, eya lewatleng, o akgele selope teng, mme o tshwase hlapi e tla phahama pele; etlare ha o e ahlamisa molomo, o tla fumana tjhelete ya setatera teng; o e nke, o ba nee yona, e lefelle nna le wena.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28