Mattheu 27 SSO61SO

1 Yare kameso, baprista bohle ba baholo le baholo ba setjhaba ba rera Jesu ho mmolaya.

2 Eitse hobane ba mo tlame, ba ya le yena, ba mo neela Ponse Pilato, mmusisi.

Judase o a ipolaya.

3 Jwale, Judase ya mo ekileng, ha a bona hoba Jesu o tswilwe, a inyatsa; a busetsa ditjhelete tsa silefera tse mashome a mararo ho baprista ba baholo le ho baholo;

4 a re: Ke sitilwe ha ke ekile madi a se nang molato. Ba re: E ka ba eng ho rona? Ho iponele wena teng.

5 Ebile ke ha a lahlela ditjhelete tsa silefera tempeleng, a tloha, a iphenetha.

6 Baprista ba baholo ba nka ditjhelete, ba re: Ha ho a tshwanela hore di kenngwe polokelong ya tempele, hobane ke theko ya madi.

7 Mme hobane ba rere, ba reka tshimo ya mmopi wa dipitsa ka tsona, ho epela baditjhaba teng.

8 Ka baka leo, tshimo eo e bitsitswe Tshimo ya madi, ho fihlela kajeno.

9 Ke moo ho etsahetseng ho boletsweng ke moporofeta Jeremia, ha a re: Ba nkile ditjhelete tse mashome a mararo, theko ya ya lekanntsweng, eo bara ba Iseraele ba mo lekantseng jwalo,

10 ba di ntshitse ho reka tshimo ya mmopi, jwalokaha Morena a ne a ntaetse.

Jesu ha a le pela Pilato; o ahlolelwa lefu. — Ditshomo tsa bahlabani.

11 Haele Jesu, a ema pela mmusisi, mme mmusisi a mmotsa, a re: Na o morena wa Bajuda na? Jesu a re ho yena: O boletse teng.

12 Empa leha a ne a qoswa ke baprista ba baholo le ke baholo, ha a ka a araba letho.

13 Yaba Pilato o re ho yena: Na ha o utlwe ha ba o qosa hakakale na?

14 Empa ha a ka a araba lentswe leha le le leng; mmusisi a ba a makala haholo.

15 E ne e le mokgwa wa mmusisi, ka mokete oo, ho lokollela setjhaba motlamuwa e mong, eo ba mo ratang.

16 Mohlang oo, ho bo ho le motlamuwa e mong ya tumileng, ya bitswang Barabase.

17 Ha ba phuthehile, Pilato a re ho bona: Le rata ha ke le lokollela ofe, haele Barabase, kapa Jesu ya bitswang Kreste?

18 Hobane o ne a tseba hobane ba mo neetse yena ka mona.

19 Yare ha a sa dutse setulong sa kahlolo, mosadi wa hae a romela ho yena, a re: O se ke wa ba le taba, leha e le e nngwe, le motho eo ya lokileng; hobane ke utlwile bohloko bo boholo ka baka la hae, ha ke lora kajeno.

20 Empa baprista ba baholo le baholo ba hlohlelletsa bongata hore ba kope Barabase, Jesu yena a bolawe.

21 Mmusisi a boela a bua, a re ho bona: Le rata ha ke le lokollela ofe ho ba babedi bao? Ba re: Barabase.

22 Pilato a re ho bona: Mme Jesu, ya bitswang Kreste, yena ke mo etse jwang na? Bohle ba re ho yena: A thakgiswe!

23 Mmusisi a re: Na o entse bobe bofe? Empa ba totisa ho howa, ba re: A thakgiswe!

24 Jwale, Pilato ha a bona hobane ha a thuse letho, le hoba moferefere o ntse o tota, a nka metsi, a hatlela pontsheng ho bongata, a re: Ha ke na molato mading a motho eo ya lokileng; ho iponele lona.

25 Setjhaba kaofela sa araba, sa re: Madi a hae a be hodima rona, le hodima bana ba rona.

26 Jwale, a ba lokollela Barabase; haele Jesu, eitse hobane a mo shape, a mo neela hore a thakgiswe.

27 Yaba bahlabani ba mmusisi ba isa Jesu kgotla, ba mmokellela sehlopha sohle sa bona.

28 Ba mo hlobodisa, ba ntoo mo apesa kobo e kgubedu.

29 Ba loha mofapahlooho wa meutlwa, ba mo rwesa wona hloohong; ba mo tshwarisa leqala letsohong la hae le letona, mme ba kgumama ka mangwele pela hae, ba mo soma, ba re: Dumela, morena wa Bajuda!

30 Ba mo tshwela ka mathe, ba nka leqala, ba mmata hloohong.

31 Eitse hobane ba mo some jwalo, ba mo hlobodisa kobo eo, ba mo apesa diaparo tsa hae, mme ba ya le yena ho mo thakgisa.

Jesu o a thakgiswa.

32 Ha ba etswa, ba fumana monna wa Sirene, ya bitswang Simone, ba mo qobella hore a jare sefapano sa Jesu.

33 Eitse hobane ba fihle thoteng e bitswang Golgotha, e leng ho re, thota ya lehata,

34 ba mo nea asene e tswakilweng ka nyooko, hore a nwe; empa hobane a e latswe, a hana ho nwa.

35 Yare hobane ba mo thakgise, ba arolelana diaparo tsa hae, ba di laola ka lotho; hore ho etsahale ho boletsweng ke moporofeta, ha a re: Ba arolelane diaparo tsa ka, mme ba laotse kobo ya ka ka lotho.

36 Ba ntoo dula, ba mo lebela moo.

37 Ka hodimo ho hlooho ya hae ba maneha lengolo le bolelang molato wa hae, le reng: Enwa ke Jesu, morena wa Bajuda.

38 Jwale, ba thakgisa le yena disenyi tse pedi, se seng ka letsohong le letona, se seng ka ho le letshehadi.

39 Ba fetang ba ne ba mo nyefola, ba mo sisinyetsa dihlooho, ba re:

40 Wena, ya qhaqhang tempele, o reng o tla e tsosa ka matsatsi a mararo, ipholose he! Ha o le Mora Modimo, theoha sefapanong!

41 Ka mokgwa o jwalo, le bona baprista ba baholo ba mo soma, ba ena le bangodi le baholo, ba re:

42 O pholositse ba bang, yena o sitwa ho ipholosa! Haele yena morena wa Iseraele, a ke a theohe jwale sefapanong, mme re tla dumela ho yena.

43 O tshepile Modimo; a o mo lwele jwale, ha o mo rata; hobane o itse: Ke Mora Modimo.

44 Disenyi tse thakgisitsweng le yena, le tsona di ne di mo hlapaola jwalo.

45 Ka hora ya botshelela, lefifi la eba teng lefatsheng lohle, ho fihlela hora ya boroba mono o le mong.

46 Ha ho batlile ho ba hora ya boroba mono o le mong, Jesu a howa ka lentswe le leholo, a re: Eli, Eli, lamma sabakthani? ke ho re: Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntloheletseng?

47 Ba bang ho ba leng moo, ha ba utlwa, ba re: O bitsa Elia.

48 Yaba e mong wa bona o phakisa a matha, a nka seponse, a se tlatsa ka asene, a se hloma leqaleng, a mo nwesa.

49 Empa ba bang ba re: Lesang, re ke re bone na Elia o tla tla mo pholosa.

50 Empa Jesu a boela a meketsa ka lentswe le leholo, mme a neela moya.

51 Mme hang, lesela la tempele la hahoha kalehare, ho qala hodimo ho isa tlase; lefatshe la sisinyeha, le mafika a kgephoha;

52 mabitla a buleha, le ditopo tse ngata tsa bahalaledi ba robetseng tsa tsoha.

53 Eitse hobane ba tswe mabitleng, kamora tsoho ya hae, ba kena motseng o halalelang, mme ba ipontsha ho ba bangata.

54 Molaodi wa lekgolo, le ba nang le yena, ba ntseng ba lebela Jesu, ha ba bona tshisinyeho ya lefatshe le tse hlahileng, ba tshoha haholo, ba re: Eo e ne e le Mora wa Modimo ruri!

55 Basadi ba bangata ba ne ba le teng moo, ba tadimile ba le hole, e le ba neng ba mo latetse ha a etswa Galelea, ba mo sebeleditseng.

56 Ho bona ho ne ho le Maria Magdalena, le Maria, mma Jakobo le Jose, le mma bara ba Sebedea.

Setopo sa Jesu se a epelwa. — Ho bewa balebedi lebitleng.

57 Yare mantsiboya, ha tla monna ya ruileng wa Arimathea, lebitso la hae e le Josefa; le yena e ne e le morutuwa wa Jesu.

58 A ya ho Pilato, a kopa setopo sa Jesu. Yaba Pilato o laela hore a se newe.

59 Eitse hobane a nke setopo, a se phuthela ka lesela le lesweu;

60 a se bea lebitleng la hae le letjha, leo a le betlileng lefikeng; mme hobane a phikolosetse lejwe le leholo pela monyako wa lebitla, a ikela.

61 Athe Maria Magdalena o ne a le moo le Maria e mong, ba dutse pela lebitla.

62 Ka hosasane, e leng tsatsi le hlahlamang la hlekelo, baprista ba baholo le bafarisi ba phuthehela ho Pilato,

63 ba re: Morena, re sa hopola hobane mothetsi eo, ha a sa phela, o ne a re: Ke tla tsoha ka letsatsi la boraro.

64 Ka baka leo, ako laele hore lebitla le tiiswe, letsatsi la boraro le be le tjhabe, esere mohlomong barutuwa ba hae ba mo utswa, mme ba re ho setjhaba: O tsohile bafung; leshano leo la ho fela le ne le tla fetisa la pele.

65 Pilato a re ho bona: Le na le balebedi; eyang, le tiise kamoo le tsebang kateng.

66 Yaba ba ya, ba tiisa lebitla, ba lebeletsa lejwe ka letshwao la bona, mme ba bea balebedi.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28