Mattheu 14 SSO61SO

Ho shwa ha Johanne Mokolobetsi.

1 Mehleng eo, Heroda moteterareke a utlwa botumo ba Jesu.

2 Yaba o re ho bahlanka ba hae: Eo ke Johanne Mokolobetsi: o tsohile bafung, mme ke ka baka leo matla ao a sebetsang ka ho yena.

3 Efela Heroda o ne a ile a tshwara Johanne, a mo tlama, a mo kenya teronkong, ka baka la Herodiase, mosadi wa Filippi moenae.

4 Hobane Johanne o ne a itse ho yena: Ha ho a lokela hoba o be le yena.

5 Heroda o ne a rata a ka mmolaya; empa a tshaba batho; hobane ba ne ba re: Ke moporofeta.

6 Empa moketeng wa tsatsi la tswalo ya Heroda, moradi wa Herodiase a etsa tjhao pontsheng eo bohle, a kgahlisa Heroda.

7 Yaba o mo hlapanyetsa ka kano, a re, o tla mo nea ntho eo a ka e qelang, leha e ka ba eng le eng.

8 Morwetsana ha a laetswe ke mmae a re: Nnee hona jwale hlooho ya Johanne Mokolobetsi ka mokeke.

9 Morena a swaba; empa ka baka la kano ea hae, le ka baka la ba dutseng dijong le yena, a laela hore a e newe.

10 A romela ho kgaola Johanne hlooho teronkong.

11 Hlooho ya hae ya tliswa ka mokeke, ya newa morwetsana, mme a e isa ho mmae.

12 Jwale barutuwa ba Johanne ba tla, ba nka setopo, ba se epela, ba ntoo ya bolella Jesu.

Katiso ya mahobe.

13 Jesu yare hoba a utlwe taba eo, a tloha moo ka sekepana, a ikela thoko, feelleng. Eitse hobane matshwele a utlwe, a mo latela teng ka maoto, a etswa metseng.

14 Jesu ha a etswa, a bona bongata bo boholo, a bo utlwela bohloko, a fodisa ba kulang ba bona.

15 Yare mantsiboya, barutuwa ba hae ba mo atamela, ba re: Mona ke feelleng, le letsatsi le se le ile; o ke o kgutlise bongata, bo ikele metsaneng ho ithekela dijo.

16 Empa Jesu a re ho bona: Ha ba tshwanela ho tloha; ba fepeng e le lona.

17 Ba re ho yena: Ha re na letho mona, haese mahobe a mahlano feela le dihlapi tse pedi.

18 Yaba o re: Di tliseng mona ho nna.

19 Eitse hobane a laele bongata ho dula hodima jwang, a nka mahobe a mahlano le dihlapi tse pedi, a lelala hodimo, a boka; a ntoo ngwatha mahobe, a a nea barutuwa ba hae, mme barutuwa ba a abela bongata.

20 Mme ba eja bohle, ba kgora, ha ba ha thonakwa dingwathwana tse setseng, tsa tlatsa diroto tse leshome le metso e mmedi.

21 Mme ba jeleng e be e le banna ba batlileng ho ba dikete tse hlano, basadi le bana ba sa balwe.

Jesu o tsamaya hodima metsi.

22 Yaba Jesu o phakisa a kganna barutuwa ba hae, a re, ba kene sekepaneng, ba mo etelle pele mose wane, ha a sa kgutlisa matshwele.

23 Eitse hobane a kgutlise matshwele, a nyolohela thabeng ho ya rapela kathoko; a phirimelwa a sa le hona teng a nnotshi.

24 Sekepana sona se ne se se se le hara lewatle, se tsokotswa ke maqhubu a metsi; hobane moya o ne o se hanela.

25 Eitse ka tebelo ya bone ya bosiu, Jesu a tla ho bona, a tsamaya hodima lewatle.

26 Barutuwa ha ba mmona a tsamaya hodima lewatle, ba tshoha, ba re: Ke sethotsela; mme ba meketsa ke ho tshaba.

27 Empa Jesu a phakisa a bua le bona, a re: Betang dipelo, ke nna, se tshabeng.

28 Petrose a mo araba, a re: Morena, haeba ke wena, laela hore ke tle ho wena hodima metsi.

29 A re: Tloo! Yaba Petrose o tswa sekepaneng, a tsamaya hodima metsi, a ya ho Jesu.

30 Empa ha a bona moya o le bohale, a tshoha, mme ha a qala ho teba, a howa, a re: Morena, mpholose!

31 Jesu a phakisa a otlolla letsoho, a mo tshwara, a re ho yena: Motho ya tumelo e nyenyane, o belaeletseng?

32 Yare ha ba kene sekepaneng, moya wa kgutsa.

33 Yaba ba ka sekepaneng ba atamela, ba mo kgumamela, ba re: Efela o Mora Modimo ruri.

34 Yare ha ba tsheletse mose, ba kena lefatsheng la Genesarethe.

35 Banna ba moo ha ba tseba hoba o teng, ba romela mathokong wohle a teng; yaba ba tlisa ho yena bohle ba seng monate.

36 Ba mo rapela hore a ba dumelle, leha e le ho ama qola feela ya kobo ya hae; mme bohle ba e amang ba fola.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28