Mattheu 20 SSO61SO

Setshwantsho sa balemi ba keneng tshimong ka nako tse fetanang.

1 Hobane mmuso wa mahodimo o tshwana le mong a ntlo ya tswileng e sa le kameso, ho memela tshimo ya hae ya merara balemi.

2 Yare ha a dumellane le balemi hore moputso wa tsatsi le le leng e tla ba tjhelete ya denare, a ba romela tshimong ya hae ya merara.

3 A boela a tswa e batlile ho ba hora ya boraro, a bona ba bang ba eme lepatlelong la motse, ba sa etse letho.

4 Le ho bona a re: Eyang le lona tshimong ya ka ya merara, mme ke tla le nea se le loketseng; mme ba ya.

5 A boela a tswa e batlile ho ba hora ya botshelela, hape le ka ya boroba mono o le mong, mme a boela a etsa jwaloka pele.

6 Ha a etswa e batlile ho ba hora ya leshome le motso o mong, a bona ba bang ba eme ba sa etse letho; a re ho bona: Le emetseng jwalo tsatsi lohle, le sa etse letho?

7 Ba re ho yena: Ke kahobane re sa ka ra memuwa ke motho. A re ho bona: Le lona, eyang tshimong ya ka ya merara, mme ke tla le nea se le loketseng.

8 Hoba e be mantisboya, monga tshimo ya merara a re ho mohlahlobi wa ntlo ya hae: Bitsa balemi, o ba nee moputso wa bona; o qale ka ba morao, o qetelle ka ba pele.

9 Ba memilweng e batlile ho ba hora ya leshome le motso o mong, ha ba etla, e mong le e mong a fumana denare.

10 Ba pele, ha ba etla, ba hloma ba tla newa ho fetisang; empa le bona ba newa e mong le e mong denare.

11 Ha ba e nkile, ba kganana ho monga ntlo,

12 ba re: Bao ba morao ba sebeditse hora e le nngwe feela, mme o ba lekantse le rona, ba jereng boima ba letsatsi le ho tjhesa ha lona!

13 A araba, a re ho e mong wa bona: Molekana ka, ha ke o je; ana ha o a dumellana le nna ka denare e le nngwe feela na?

14 Nka ntho ya hao, o ikele; ke rata ho nea enwa wa morao jwalokaha ke o neile.

15 Kapa ha ho a ntokela ho etsa ka ntho tsa ka kamoo ke ratang kateng, na? Kapa leihlo la hao le mona kahobane ke le molemo na?

16 Ka mokgwa o jwalo, ba morao e tla ba ba pele, ba pele e tla ba ba morao.

Jesu o boela a bolela lefu la hae le tsoho ya hae. — Kopo ya bara ba Sebedea.

17 Yare ha Jesu a nyolohela Jerusalema, a sa le tseleng, a nkela barutuwa ba hae ba leshome le metso e mmedi thoko, a re ho bona:

18 Bonang, re nyolohela Jerusalema, mme Mora motho o tla neelwa baprista ba baholo le bangodi; ba tla mo ahlolela lefu.

19 Ba tla mo neela baditjhaba, hore ba mo some, le ho mo shapa, le ho mo thakgisa sefapanong; mme o tla tsoha ka tsatsi la boraro.

20 Yaba ho tla ho yena mma bara ba Sebedea a ena le bara ba hae, mme a kgumama, a kopa ho hong ho yena.

21 Jesu a re ho yena: O batlang? Eo a mmolella, a re: Ako re, bara bana ba ka ba babedi ba dule mmusong wa hao, e mong letsohong la hao le letona, e mong ho le letshehadi.

22 Jesu a araba, a re: Ha le tsebe seo le se kopang. — Na le ka tseba ho nwela senwelong seo ke tla nwela ho sona, le ho kolobetswa ka kolobetso eo ke tla kolobetswa ka yona? Ba re ho yena: Re ka tseba.

23 A re ho bona: Efela le tla nwela senwelong sa ka, mme le tla kolobetswa ka kolobetso eo ke tla kolobetswa ka yona; empa haele ho dula letsohong la ka le letona, kapa ho le letshehadi, ha ke na ho ho nea motho, haese ba ho lokiseditsweng ke Ntate.

24 Ba leshome ha ba utlwa taba eo, ba hlonamela Jakobo le moenae Johanne.

25 Jesu, yare ha a ba bileditse ho yena, a re: Le a tseba hoba marena a ditjhaba a di busa, mme baholo ba tsona ba na le puso e thata hodima tsona.

26 Ho se ke ha eba jwalo ho lona; empa mang le mang ya ratang ho ba moholo hara lona, e ke e be mohlanka wa lona;

27 mme mang le mang ya ratang ho ba wa pele hara lona, e be mofo wa lona;

28 jwaloka Mora motho, ya sa kang a tlela ho sebeletswa, empa e le ho sebeletsa le ho neela bophelo ba hae ho ba topollo ya ba bangata.

Difofu tse pedi tsa Jeriko.

29 Eitse ha ba etswa Jeriko, bongata bo boholo ba latela Jesu.

30 Batho ba babedi ba foufetseng, ba dutseng pela tsela, ha ba utlwa hoba Jesu o a feta, ba howa, ba re: Morena, mora Davida, re utlwele bohloko!

31 Mme bongata jwa ba kgalemela, jwa re, ba kgutse; empa bona ba eketsa ho howa, ba re: O re utlwele bohloko, Morena, mora Davida!

32 Yaba Jesu o ema, a ba bitsa, a re: Le rata ha ke le etsetsa eng?

33 Ba re ho yena: Morena, mahlo a rona a ke a tutubollwe.

34 Jesu a ba utlwela bohloko, a ama mahlo a bona, mme hang mahlo a bona a boela a bona; mme ba mo latela.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28