Ezekiel 26 EAB

Tiroren kontrako mezua

1 Hamaikagarren urtean, hilaren batean, honela mintzatu zitzaidan Jauna:

2 «Gizaseme, Tirok zera esan du Jerusalemi buruz:«“Bai ederki! Errausturik dagoherrien sarleku zen hiria.Orain da nire txanda,aberastu egingo naizhori hondatua dagoen bitartean!”

3 Horregatik,hau diot nik, Jainko Jaunak:Zure aurka nator, Tiro.Nazio ugari altxaraziko dutzure kontra, itsasoak uhinakharrotzen dituen bezala.

4 Tiroren harresiakdesegingo dituzteeta dorreak eraitsiko;hautsik ere ez dut han utziko,harkaitz soila besterik ez.

5 Itsasoaren erdian geldituko da,sareak lehortzeko leku egina.Honela diot nik, Jainko Jaunak.Nazioen harrapakinbihurtuko da Tiro,

6 eta lehorrean dituen hiriakgerrak suntsituko dizkio.Orduan jakingo duteni naizela Jauna.

7 «Hau diot nik, Jainko Jaunak: Babiloniako errege Nabukodonosor, munduko erregerik ahaltsuena, etorraraziko dut iparraldetik Tiroren aurka; zaldi, gurdi eta zaldizkoekin etorriko da, gudaroste handiarekin.

8 «Lehorrean dituzun hiriaksuntsituko dizkizu gerraz;gerlariek eraso-dorreakjarriko dituzte zure kontra,lubetak eraikiko zuri erasotzekoeta ezkutu-hesia jarrikoberen babeserako.

9 Eraso-tresnaz joko dituztezure harresiaketa pikotxez eraitsiko dorreak.

10 Zulatua izan den hirira bezalazure ateetatik erregea sartzean,haren zalditeria ugariakharroturiko hautsakestali egingo zaitu;zalditeriaren harrabotseta gurdien burrunbadazzure harresiekdardara egingo dute.

11 Bere zaldien apatxezkale guztiak zanpatuko dizkizu,bizilagunak ezpataz garbitukoeta zutabe sendoakbotako behera.

12 Aberastasunakharrapatu egingo dizkizuteeta salgaiak ostuko;harresiak eraitsieta jauregi bikainak botako behera;harriak, habeak eta hondakinak ereitsasora botako dituzte.

13 Zure kanta-hotsa isilaraziko dut,zure zitara-soinuaez da berriro entzungo.

14 Harkaitz soil bihurtuko zaitut,sareak lehortzeko leku,eta ez zaituzte berreraikiko.Nik, Jainko Jaunak, esana.

15 «Hau diotsot nik, Jainko Jaunak, Tirori: Ez al dute itsas herrietakoek dardara egingo zure erorketaren burrunbaz, zaurituen intziriez eta zure jendeak jasandako sarraskiaz?

16 Itsas herrietako printze guztiak beren tronuetatik jaitsiko dira, beren soingainekoak kendu eta jantzi bordatuak erantziko dituzte; ikaraz beteko dira eta, lurrean eseririk, dardara egingo dute etengabe, zuregatik txundituta.

17 «Erosta kantatuko dizute:«“Nola dagoen hondatua,itsasoetako erregina,hiri ospetsua!Bera eta bertako bizilagunakindartsu ziren itsasoaneta izua sorrarazten zutenalde guztietan”.

18 Orain, eroria zaudenean,urrutiko uharteetakoakdardaratu egiten dira,itsas herriak izuturik daudezure amaieraz.

19 «Hau diot nik, Jainko Jaunak: Hondaturiko hiri bihurtuko zaitudanean —jenderik gabeko hiriak bezala—, itsas leizea zure aurka altxarazi eta ur handiek estaliko zaituztenean,

20 hildakoen tokira jaitsaraziko zaitut, antzinako jendearengana, eta lur azpiko munduan biziaraziko zaitut, betiko hondakinen antzeko den mundu horretan, hildako guztiekin batera; ez duzu berriz bizilagunik izango, eta ez zaituzte berreraikiko ere bizidunen lurraldean.

21 Izugarri bihurtuko zaitut, eta kito zurea; zure bila ibiliko dira, baina sekula ez aurkituko. Nik, Jainko Jaunak, esana».

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48