Genese 10 SSO61SO

Lesika la bara babararo ba Nowe.

1 Ke tsema ditloholo tsa bara ba Nowe: Sema, Kama le Jafeta ba tswala bara kamorao ho morwallo.

2 Bara ba Jafeta ke Gomere, le Magogo, le Madai, le Javane, le Tubale, le Mesheke, le Tirase.

3 Bara ba Gomere ke Ashkenase, le Rifate, le Togarma.

4 Bara ba Javane ke Elisha, le Tarshishe, le Kittime, le Dodanime.

5 Dihlekehleke tsa ditjhaba di ne di arohane ka mafatshe a tsona ke batho bao, mong le mong ka puo ya hae, ka mefuta ya bona, le ka ditjhaba tsa bona.

6 Bara ba Kama ke Kushe, le Mitsraime, le Puthe, le Kanana.

7 Bara ba Kushe ke Saba, le Havila, le Sabta, le Raema, le Sabteka. Bara ba Raema ke Seba, le Dedane.

8 Kushe a tswala Nimrode; ke yena ya qadileng ho ba matla lefatsheng.

9 Ke yena eo e bileng setsomi sa senatla pela Jehova; ke moo ho yeng ho thwe: E ka Nimrode, setsomi sa senatla pela Jehova.

10 Qalo ya mmuso wa hae ya eba Babele, le Ereke, le Akkade, le Kalne, fatsheng la Shineare.

11 Ha tswa fatsheng leo Assure, mme a haha Ninive, le motse wa Rehobothe, le Kala,

12 le Resene pakeng tsa Ninive le Kala: ke wona motse o moholo.

13 Mitsraime a tswala Baludime, le Baanamime, le Balehabime, le Banaftuhime,

14 le Bapatrusime, le Bakasluhime, bao Bafilesta ba tswileng ho bona, le Bakaftorime.

15 Kanana a tswala Sidone, mora wa hae wa matsibolo, le Hethe,

16 le Bajebuse, le Baamore, le Bagirgashe,

17 le Baheve, le Baarke, le Basine,

18 le Baarvade, le Batsemare, le Bahamathe; mme kamorao mefuta ya Bakanana ya saballa.

19 Moedi wa Bakanana o ne o qala Sidone, ho leba Gerare ho isa Gasa, mme o leba Sodoma, le Gomorra, le Adama, le Tseboime ho fihlela Lesha.

20 Ke bona bao bara ba Kama, ka mefuta ya bona, ka dipuo tsa bona, ka mafatshe a bona, ka ditjhaba tsa bona.

21 Ha tswalwa bana le ho yena Sema, ntata bara ba Hebere kaofela, moholwane wa Jafeta.

22 Bara ba Sema ke Elame, le Assure, le Arpaksade, le Lude, le Arame.

23 Bara ba Arame ke Utse, le Hule, le Getere, le Mashe.

24 Arpaksade a tswala Shela, Shela a tswala Hebere.

25 Ha tswalwa bara ba babedi ho Hebere; lebitso la e mong e le Pelege, hobane lefatshe le nnile la arohanngwa mehleng ya hae; lebitso la ngwanabo e le Jokthane.

26 Jokthane a tswala Almodade, le Shelefe, le Hatsaremavethe, le Jerake,

27 le Hadorame, le Usale, le Dikla;

28 le Obale, le Abimaele, le Seba;

29 le Ofire, le Havila, le Jobabe: bao kaofela ke bara ba Jokthane.

30 Ho aha ha bona e ne e le ho tloha Mesha ho isa Sefare, thaba ya Botjhabela.

31 Ke bona bao bara ba Sema, ka mefuta ya bona, ka dipuo tsa bona, ka mafatshe a bona, ka ditjhaba tsa bona.

32 Ke yona eo mefuta ya bara ba nowe, ka meloko ya bona, le ka ditjhaba tsa bona, mme ditjhaba tse sabaletseng lefatsheng kamora morwallo di tswile ho bona.