Genese 50 SSO61SO

1 Yaba Josefa o itihela hodima sefahleho sa ntatae, a lla hodima hae, a mo aka.

2 Josefa a laela dingaka tse mo sebeletsang hore di noke ntatae; mme dingaka tsa noka Iseraele.

3 Ha feta ditshiu tse mashome a mane, hobane ditshiu tsa ba nokwang di ba kalo. Baegepeta ba mo llela matsatsi a mashome a supileng.

4 Eitse hobane matsatsi a bofifi ba hae a fete, Josefa a bua le ba ntlo ya Faro, a re: Ha ekaba ke fumane mohau mahlong a lona, a le keng le bue ditsebeng tsa Faro, le re:

5 Ntate o ntlhapantshitse, a re: Bona, ke a shwa; o tle o mpate lebitleng la ka leo ke itheketseng lona lefatsheng la Kanana. Ako ntumelle jwale, ke ye ho pata ntate, ke ntoo kgutla.

6 Yaba Faro o re: Tsamaya, o ye ho pata ntatao, kamoo a o hlapantshitseng kateng.

7 Yaba Josefa o tsamaya ho ya pata ntatae; mme bahlanka kaofela ba Faro ba ya le yena, le matona a ntlo ya hae, le marena kaofela a lefatshe la Egepeta,

8 le ba ntlo ya Josefa kaofela, le banababo, le ntlo ya ntatae; ha sala bana ba bona, le manku le makgomo a bona feela naheng ya Goshene.

9 Ha ya le yena makoloi le ba dipere, letshwele ya eba le leholoholo.

10 Yaba ba fihla seotlong sa Athade, se leng mose ho Jordane, mme ba lla teng ka dikgapha tse kgolo tsa mahlomola; mme Josefa a dulela ntatae teng bofifi ba ditshiu tse supileng.

11 Baahi ba naha eo, Bakanana, eitse ha ba bona dikgapha tse etswang seotlong sa Athade, ba re: Bofifi bona jwa Baegepeta bo boholo. Ke ka baka lena seotlo se mose ho Jordane se reilweng Abele-Mitsraime (bofifi ba Baegepeta).

12 Bara ba Jakobo ba etsa ka yena kamoo a neng a ba laetse kateng.

13 Bara ba hae ba mo isa naheng ya Kanana, ba mo pata lehaheng la tshimo ya Makpela, leo Abrahama a neng a le rekile hammoho le tshimo, hore e be setsha sa hae sa mabitla, ho Efrone, Mohete, ka nqa botjhabela ho Mamre.

14 Eitse ha Josefa a patile ntatae a kgutlela Egepeta, yena le banababo, le bohle ba neng ba ile le yena ho ya pata ntatae.

15 Yare ha banababo Josefa ba bona hoba ntata bona o shwele, ba bolellana, ba re: Jwale Josefa o tla re hloya, a busetse ho rona bobe bohle boo re kileng ra mo etsa bona?

16 Yaba ba bolella Josefa, ba re: Ntatao o kile a re bolella a eso ho shwe, a re:

17 Le tle le re ho Josefa: Oho! ke a o rapela, ako tshwarele molato wa banabeno le sebe sa bona sa mohla ba o etsang hampe! Mme jwale, re a o rapela hore o tshwarele sebe sa bahlanka ba Modimo wa ntatao! Josefa a lla, ha ba bua le yena.

18 Banababo ba itlisa ka sebele, ba itihela pela hae, ba re: Bona, re bafo ba hao.

19 Yaba Josefa o re ho bona: Le se ke la tshoha; a nka hla ka ipea sebakeng sa Modimo?

20 Lona, le na be le hopotse ho nketsa hampe, kanthe Modimo o rerile molemo, hore o etse se hlahileng kajeno lena, o pholose tjhaba se sengata.

21 Se tshabeng, le tla fepjwa ke nna, lona le bana ba lona. Mme a ba tshedisa, a bua le dipelo tsa bona.

22 Josefa a aha Egepeta, yena le ntlo ya ntatae: Josefa a phela dilemo tse lekgolo le nang le leshome.

23 Josefa a bona bana ba Efraime ho isa ho ba leloko la boraro, mme bara ba Makire, mora Manasse, le bona ba tswallwa mangoleng a Josefa.

24 Josefa a re ho banababo: Ke se ke ya shwa, mme Modimo o tla le etela ruri, a le ntshe naheng ena, a le ise naheng eo a hlapanyeditseng Abrahama, le Isaaka, le Jakobo, hore o tla ba nea yona.

25 Josefa a hlapantsha bana ba Iseraele, a re: Ruri, Modimo o tla le etela, mme mohlang oo le tle le tlose masapo a ka kwano.

26 Yaba Josefa o a shwa, a na le dilemo tse lekgolo le nang le leshome, mme ba mo noka, ba mo kenya lekeseng Egepeta.