Genese 40 SSO61SO

1 Yare kamora ditaba tsena, moqhatsetsi wa morena wa Egepeta le moapehedi wa hae ba sitelwa mong a bona, morena wa Egepeta.

2 Faro a halefela ditona tseo tse pedi tsa hae, molaodi wa baqhatsetsi le molaodi wa baapehedi.

3 A ba neela hore ba bolokwe tlung ya molaodi wa balebedi, tlung ya teronko, moo Josefa a keneng teronkong teng.

4 Molaodi wa balebedi a ba laeletsa Josefa hore a ba baballe; mme ba dula ditshiu teronkong.

5 Jwale ba lora toro ba babedi, mong ka mong toro ya hae, ka bosiu bo le bong, mong ka mong ka hlalosetso ya toro ya hae, moqhatsetsi le maopehedi, wa morena wa Egepeta, ba neng ba holehilwe ka tlung ya teronko.

6 Josefa a tla ho bona ka meso, a ba bona ba hlwentse.

7 A botsa ditona tsa Faro, tse neng di kentswe teronkong le yena ka tlung ya mong a hae, a re: Ke ka lebaka lang ha difahleho tsa lona di hlwentse kajeno?

8 Ba re ho yena: Re lorile ditoro, mme ha ho ya di phuthollang. Josefa a re ho bona: Diphuthollo na ha di tswe ho Modimo na? A le ke le mpolelle hle.

9 Yaba molaodi wa baqhatsetsi o bolella Josefa toro ya hae, a re ho yena: Ke lorile ke bona sefate sa morara pela ka;

10 sefate se ne se na le makala a mararo; yare ha se thunya, sa tswa dipalesa, mme masihla a sona a hlahisa ditholwana tse butswitseng.

11 Senwelo sa Faro se ne se le letsohong la ka; yaba ke nka ditholwana, ka di tlhotlella senwelong sa Faro, mme ka neela senwelo seatleng sa Faro.

12 Yaba Josefa o re ho yena: Phuthollo ya yona ke ena: Makala a mararo ke matsatsi a mararo;

13 ho sa tla feta matsatsi a mararo, Faro a ntoo emisa hlooho ya hao, a o busetsa kabelong ya hao, mme o tla neela Faro senwelo letsohong la hae ka mokgwa wa pele, ha o ne o sa le moqhatsetsi wa hae.

14 Empa etlere ha ho dutse hantle le wena, o nkgopole, o nketsetse ka mohau, o mpuelle ho Faro, o tle o nntshe tlung ena.

15 Hobane ke utswitswe fatsheng la Baheberu, mme le kwano ha ke a etsa letho leo ba neng ba ka nkenya teronkong ka baka la lona.

16 Yaba molaodi wa baapehedi ha a bona hoba phuthollo e monate, o re ho Josefa: Le nna torong ya ka ke bone ke rwetse diroto tse tharo tsa mahobe a masweu hloohong ya ka.

17 Serotong se ka hodimo ho ne ho le dijo tsa mefutafuta tsa tse phehwang tsa Faro, mme dinonyana tsa di ja serotong seo ke se rwetseng hloohong ya ka.

18 Yaba Josefa o mo araba, a re: Phuthollo ya teng ke ena: Diroto tse tharo ke matsatsi a mararo;

19 ho sa tla feta matsatsi a mararo, Faro o tla o tlosa hlooho, a o fanyehe sefateng; mme dinonyana di tla ja nama ya hao e ho wena.

20 Yare ka tsatsi la boraro, tsatsi la ho tswalwa ha Faro, a etsetsa bahlanka ba hae bohle mokete; yaba o emisa hlooho ya molaodi wa baqhatsetsi, le hlooho ya molaodi wa baapehedi hara bahlanka ba hae;

21 a busetsa molaodi wa baqhatsetsi ho qhatsetseng ha hae, hore a nne a nee Faro senwelo letsohong;

22 mme a fanyeha molaodi wa baapehi, kamoo Josefa a neng a ba phutholletse kateng.

23 Empa molaodi wa baqhatsetsi ha a ka a hopola Josefa, a mpa a mo lebala.