Genese 9 SSO61SO

Nowe le bara ba hae.

1 Yaba Modimo a hlohonolofatsa Nowe le bara ba hae, wa re ho bona: Atang, le ngatafale, le tlale lefatsheng.

2 Diphoofolo tsohle tsa lefatshe, le dinonyana tsohle, le ntho tsohle tse hahabang lefatsheng le dihlapi tsohle tsa lewatle di le tshabe, di tshohe ke lona; di beilwe matsohong a lona.

3 Dintho tsohle tse tsamayang, tse phelang, e tla ba dijo tsa lona; ke le neile tsona tsohle, jwalokaha ke le neile dimela tse tala.

4 Empa le se ke la ja nama e nang le bophelo ba yona, ke ho re, madi a yona.

5 Kannete ke tla batla madi a lona, e leng bophelo ba lona, ke tla a batla ho tsohle tse phelang; ke tla batla bophelo ba motho ho motho, le ho ngwanabo motho.

6 Ya tshollang madi a motho, le madi a hae a tla tshollwa ke motho; hobane Modimo o entse motho ka setshwantsho sa wona.

7 Lona, atang, le ngatafale, le tlale haholo lefatsheng, mme le ngatafale teng.

8 Modimo wa bolella Nowe le bara ba hae bao a nang le bona, wa re:

9 Bonang, nna ke tiisa selekane sa ka le lona, le ditloholo tsa lona tse le hlahlamang,

10 le dintho tsohle tse utlwang tseo le nang le tsona, leha e le dinonyana, leha e le makgomo, le diphoofolo tsohle tsa lefatshe tseo le nang le tsona, ho qala ka tse tswileng arekeng ho isa ho tsohle tse utlwang lefatsheng.

11 Ke tiisa selekane sa ka le lona, mme nama yohle ha e sa tla boela e fediswe ka metsi a morwallo; mme ho ke ke ha hlola ho eba le morwallo o senyang lefatshe.

12 Modimo wa re: Pontsho eo ke le fang yona ya selekane sa ka le lona, le dintho tsohle tse utlwang tseo le nang le tsona, ho isa masikeng le masikeng, ke yona ena:

13 Ke bea mookodi wa ka marung, mme e tla ba pontsho ya selekane sa ka le lefatshe.

14 Etlare ha ke kwahetse lefatshe ka maru, mookodi o tla bonahala marung,

15 mme ke tla elellwa selekane sa ka se mahareng a ka le lona, le dintho tsohle tse utlwang tsa nama yohle, mme metsi a ke ke a boela a etsa morwallo, ho fedisa nama yohle.

16 Mookodi o tla bonahala marung, mme ke tla o tadima, ke elellwe selekane sa ka mehla se emeng mahareng a Modimo le dintho tsohle tse utlwang tsa nama yohle tse lefatsheng.

17 Modimo wa re ho Nowe: Ke yona pontsho ya selekane seo ke se beileng mahareng a ka le nama yohle e lefatsheng.

18 Bara ba Nowe ba tswileng arekeng ke Sema, le Kama, le Jafeta. Kama ke ntata Kanana.

19 Ke bona bara ba bararo ba Nowe bao lefatshe le tletseng batho ka bona.

20 Yaba Nowe o qala ho lema mobu, a hloma merara.

21 A nwa veine, a tahwa, mme a ikapola ka tenteng ya hae.

22 Kama, ntata Kanana, a bona bofeela ba ntatae, mme a ya bolella banababo ba babedi kantle.

23 Sema le Jafeta ba nka kobo, mme ba e bea mahetleng a bona ba babedi, mme ba tsamaya kasanthao, ba apesa bofeela ba ntata bona, difahleho tsa bona die furaletse, mme ba se ke ba bona bofeela ba ntata bona.

24 Nowe ha a hlaphohelwa ke veine ya hae, a tseba seo mora hae e monyenyane a mo entseng sona.

25 A re: Ho rohakwe Kanana; e tla ba mohlanka wa bahlanka ba banababo.

26 A re: Ho bokwe Jehova, Modimo wa Sema, mme Kanana e be mohlanka wa hae.

27 Modimo o atolose Jafeta, a dule ditenteng tsa Sema, mme Kanana e be mohlanka wa hae.

28 Nowe a phela kamorao ho morwallo dilemo tse makgolo a mararo a mashome a mahlano.

29 Dilemo tsohle tsa Nowe tsa eba makgolo a robileng mono o le mong a mashome a mahlano; mme a shwa.