Genese 49 SSO61SO

Boporofeta ba Jakobo hodima bara ba hae. — Ho shwa ha hae. — Ho epelwa ha hae Kanana. — Ho shwa ha Josefa.

1 Jakobo a ntoo bitsa bara ba hae, a re:Phuthanang, ke tle ke le tsebise tse tlang ho le hlahela mehleng e tlang.

2 Phuthanang, le mamele, lona bara ba Jakobo, mamelang ntata lona Iseraele.

3 Rubene, ke wena letsibolo la ka, matla a ka, sehlooho sa bonna ba ka; o tshwere sehlooho sa boholo, le sehlooho sa bonatla.

4 O mahlahahlaha jwaloka metsi, ha o ka ke wa ba kapele, hobane wa na wa hlwella malaong a ntatao; o silafaditse malao a ka mohla monene, ha o a hlweletse.

5 Simeone le Levi, ke bana ba mpa; marumo a bona ke dibetsa tse sehloho.

6 Moya wa ka o se ke wa kena lekunutung la bona, bohlophehi ba ka bo se ke ba ikopanya le morero wa bona; hobane bohaleng ba bona ba na ba bolaya batho, mme kgalefong ya bona ba na ba kgaola mesifa ya dipoho.

7 Ho rohakwe bohale ba bona, hobane e bile bo tukang, le kgalefo ya bona, hobane e ne e sa qenehele! Ke tla ba qadikanya hara Jakobo, ke ba hasanye hara Iseraele.

8 Juda, ke wena eo banabeno ba tlang ho o rorisa; letsoho la hao le tla ba hodima melala ya dira tsa hao, bana ba ntatao ba tla inama pela hao.

9 Juda ke tauana; moraka, o kgutla ho hapeng! o a lalla, o nanara jwaloka tau, le jwaloka tauhadi; ke mang ya ka mo tsosang?

10 Molamu wa borena o ke ke wa tloha ho Juda, kapa lere la bolaodi pakeng tsa maoto a hae, ho be ho fihle Shilo, le ditjhaba di be di mo utlwe.

11 O holehile esele ya hae sefateng sa morara, le petsana ya eselana sefateng sa morara se kgethilweng: o hlatswitse diaparo tsa hae veineng, le kobo ya hae mading a morara;

12 mahlo a hae a hadima ke veine, le meno a hae a masweu ke lebese.

13 Sabulone o tla ahella lebopong la lewatle; o tla ba phihlelong ya dikepe, mme meedi ya hae e tla tshwara ho isa Sidone.

14 Issaskare ke esele e matla e bothileng kahara masaka;

15 o bone hoba phomolo e monate, le naha hoba ke e kgahlisang; yaba o sekamisetsa lehetla phahlong, a iketsa mofo ya ntshang lekgetho.

16 Dane o tla ikahlolela setjhaba sa hae jwaloka o mong wa mefuta ya Iseraele.

17 Dane e tla ba noha tseleng, noha e mebalabala mmileng e lomang ditlhako tsa pere, mokalli wa yona a we kasanthao.

18 Jehova, ke lebeletse topollo ya hao!

19 Gade o tla lwantshwa ke makgotla, empa o tla a qhala, a a phallele.

20 Haele Asere, bohobe ba hae e tla ba bo nonneng, o tla hlahisa menate ya marena.

21 Nefthali ke letsa le lokolohileng; dipolelo tsa he ke tse monate.

22 Josefa ke lekala la sefata se behang, lekala la sefate se behang se pela sediba, seo makala a sona a nametseng hodima lerako.

23 Ba phosang ka diqha ba mo phepheditse, ba mo phositse, ba mo hlorisitse.

24 Empa seqha sa hae se dutse se tiile, mme matla a matsoho a hae a tiisitswe ke matsoho a senatla sa Jakobo, e leng Modisa le Lefika la Iseraele.

25 Modimo wa ntatao o o thusitseng, Ya matla wohle ya o hlohonolofaditseng ka mahlohonolo a lehodimo le o okametseng, le ka mahlohonolo a bodiba bo dutseng katlase, le ka mahlohonolo a matshwele le a popelo.

26 Dihlohonolofatso tsa ntatao di fetisitse hlohonolofatso tsa bontate moholo, di fihletse matlotlo a marallana a sa feleng; di tla dula hodima hlooho ya Josefa, hloohong ya ya kgethetsweng borena hara banababo!

27 Benjamine ke phiri e rusollang; ka hosasa o ja nama ya se bolailweng, mantsiboya a ikarolele thepa.

28 Ke yona ena meloko kaofela ya Iseraele, e leshome le metso e mmedi, mme ke tsona ditaba tseo ntata bona a di buileng ho bona, a ba hlohonolofatsa, a hlohonolofatsa e mong le e mong ka hlohonolofatso ya hae.

29 A ba laela, a re ho bona: Nna, ke orohela setjhabeng sa heso, le tle le mpate ho bontate, lehaleng le tshimong ya Efrone, Mohethe;

30 lehaheng le tshimong ya Makpela, ka nqa botjihabela ho Mamre, naheng ya Kanana, leo Abrahama a le rekileng hammoho le tshimo ho Efrone, Mohethe, e tle e be setsha sa hae sa mabitla.

31 Ke moo Abrahama le Sara, mohatsa hae, ba patilweng teng; ke moo Isaaka le Rebeka, mohatsa hae, ba patilweng teng; ke moo ke patileng Lea teng.

32 Tshimo le lehaha le ho yona di rekilwe ho bana ba Hethe.

33 Eitse ha Jakobo a qetile ho laela bara ba hae, a busetsa maoto a hae diphateng, a neela moya, a orohela setjhabeng sa habo.