Genese 36 SSO61SO

Leloko la Esau.

1-2 Leloko la Esau, e leng yena Edomo, ke lena: Esau o ne a inkele basadi ba hae ho baradi ba Kanana: Ada, moradi wa Elone, Mohethe; le Oholibama, moradi wa Ana, moradi wa Tsibeone, Moheve;

3 le Basmathe, moradi wa Ishmaele, kgaitsedi ya Nebajothe.

4 Ada a tswalla Esau Elifase; Basmathe a tswala Reuele;

5 Oholibama a tswala Jeushe, le Jaelama, le Kore: bao ke bara ba Esau bao a ba tswaletsweng naheng ya Kanana.

6 Esau a nka basadi ba hae, le bara ba hae, baradi ba hae, le batho kaofela ba ntlo ya hae, le mehlape ya hae, le dikgomo tsa hae kaofela, le letlotlo la hae lohle leo a le boneng naheng ya Kanana, mme a ya naheng esele, hole le Jakobo, moenae.

7 Hobane maruo a bona a ne a le maholo, a ba sitisa ho aha hammoho, mme naha eo ba neng ba jakile ho yona e ne e sa ba lekane ka baka la mehlape ya bona.

8 Yaba Esau o ya aha thabeng ya Seire. Esau ke yena Edomo.

9 Meloko ya Esau, ntata Baedomo, thabeng ya Seire, ke yona ena.

10 Mabitso a bara ba Esau ke ana: Elifase, mora Ada, mohatsa Esau; Reuele, mora Basmathe, mohatsa Esau;

11 bara ba Elifase ya eba Themane, le Omare, le Tsefo, le Gaethame, le Kenase.

12 Serethe sa Elifase, mora Esau, e ne e le Thimna, mme a tswalla Elifase Amaleke. Ke bona bara ba Ada, mosadi wa Esau.

13 Bara ba Reuele ke bana: Nahathe le Sera, Shamma le Missa. Bana ya eba bara ba Basmathe, mosadi wa Esau.

14 Bara ba Oholibama, mosadi wa Esau moradi wa Ana, moradi wa Tsibeone, ya eba bana: A tswalla Esau Jeushe le Jaelame, le Kore.

15 Mahosana a bara ba Esau ke ana: Ho bara ba Elifase, mora Esau wa letsibolo, ke kgosana Themane, le kgosana Omare, le kgosana Tsefo, le kgosana Kenase,

16 le kgosana Kore, le kgosana ya Gaethame, le kgosana Amaleke. Ke wona mahosana a Elifase naheng ya Edomo. Bao ke bara ba Ada.

17 Bara ba Reuele, mora Esau, ke bana: Ke kgosana Nahathe, le kgosana Sera, le kgosana Shamma, le kgosana Missa. Bao ke mahosana a Reuele naheng ya Edomo. Ke bona bara ba Basmathe, mosadi wa Esau.

18 Bara ba Oholibama, mosadi wa Esau, ke bana: Ke kgosana Jeushe, le kgosana Jaelame, le kgosana Kore. Bao ke mahosana a Oholibama, moradi wa Ana, mosadi wa Esau.

19 Bao ke bara ba Esau, e leng yena Edomo, le mahosana a bona ke ao.

20 Bara be Seire, Mohore, bao e neng e le baahi ba naha, ke bana: Lothane, le Shobale, le Tsibeone, le Ana,

21 le Dishone, le Etsere, le Dishane. Ke wona mahosana a Bahore, bara ba Seire, naheng ya Edomo.

22 Bara ba Lothane ya eba Hori, le Hemame; kgaitsedi ya Lothane ya eba Thimna.

23 Bara ba Shobale ke bana: Alvane, le Manahathe, le Ebale, le Shefo, le Oname.

24 Bara ba Tsibeone ke bana: Aja, le Ana, ke yena Ana ya boneng didiba tse futhumetseng, lefeelleng, ha a ntse a disa diesele tsa Tsibeone, ntatae.

25 Bana ba Ana ke bana: Dishone le Oholibama, moradi wa Ana.

26 Bara ba Dishone ke bana: Hemdane le Eshbane, le Jithrane, le Kerane.

27 Bara ba Etsere ke bana: Bilhane, le Saavane, le Akane.

28 Bara ba Dishane ke bana: Utse le Arane.

29 Mahosana a Bahore ke ana: Ke kgosana Lothane, le kgosana Shobale, le kgosana Tsibeone, le kgosana Ana,

30 le kgosana Dishone, le kgosana Etsere, le kgosana Dishane. Ke wona mahosana a Bahore, mahosana a bona naheng ya Seire.

31 Ke ana marena a busitseng naheng ya Edomo ho eso ho buse morena ho bana ba Iseraele.

32 Naheng ya Edomo ha busa Bela, mora Beore, mme lebitso la motse wa hae e ne e le Dinhaba.

33 Bela a shwa, mme kamorao ho yena ha busa Jobabe, mora Sera wa Botsra.

34 Jobabe a shwa, mme kamora hae ha busa Hushame wa naha ya Bathemane.

35 Hushame a shwa, mme kamora hae ha busa Hadade, mora Bedade, ya kileng a hlola Bamidiane, naheng ya Moabe; mme lebitso la motse wa hae e ne e le Avithe.

36 Hadade a shwa, mme kamora hae ha busa Samla wa Masreka.

37 Samla a shwa, mme kamora hae ha busa Saule wa Rehobothe ya nokeng.

38 Saule a shwa, mme kamora hae ha busa Baale-Hanane, mora Akbore.

39 Baale-Hanane, mora Akbore, a shwa, mme kamora hae ha busa Hadare, mme lebitso la motse wa hae e ne e le Pau, lebitso la mosadi wa hae e le Mehethabeele, moradi wa Mathrede, moradi wa Mesahabe.

40 Mabitso a mahosana a tswileng ho Esau ka mefuta ya wona, ka metse ya wona, ka mabitso a wona, ke ana: Kgosana Thimna, kgosana Alva, kgosana Jethethe,

41 kgosana Oholibama, kgosana Ela, kgosana Pinone,

42 kgosana Kenase, kgosana Themane, kgosana Mibtsare,

43 kgosana Magdiele, kgosana Irame. Ke wona mahosana a Baedomo ka dinaha tsa ona lefatsheng leo ba le ruileng. O jwalo Esau, ntata Baedomo.