Genese 21 SSO61SO

Tswalo ya Isaaka. — Agare ha a le feelleng. — Selekane sa Abrahama le Abimeleke.

1 Jehova a etela Sara kamoo a neng a boletse kateng, mme Jehova a etsetsa Sara kamoo a neng a mmaletse kateng.

2 Yaba Sara o emola, a tswalla Abrahama mora botsofading ba hae, motsotsong oo Modimo o neng o mmehetse wona.

3 Abrahama a rea mora wa hae, eo a mo tswaletseng, eo Sara a mo tswaletseng yena, lebitso la Isaaka.

4 Abrahama a bolotsa Isaaka, mora hae, mohla a nang le matsatsi a robileng meno e mmedi, kamoo Modimo o neng o mo laetse kateng.

5 Dilemo tsa Abrahama di ne di le lekgolo mohla a tswallwang Isaaka, mora wa hae.

6 Jwale Sara a re: Modimo o mphile ditsheho, mme le bohle, ha ba utlwa, ba tla tsheha le nna.

7 A ba a re: Ke mang ya ka beng a boleletse Abrahama hore Sara o tla anyesa bana, haele moo ke mo tswaletse mora botsofading ba hae?

8 Ngwana a hola, a ba a kgwiswa; mme Abrahama a etsa mokete o moholo ka letsatsi leo Isaaka a kgwiswang ka lona.

9 Empa Sara a bona mora wa Agare, Moegepeta, eo Agare a mo tswaletseng Abrahama, a ntse a tsheha.

10 Yaba o re ho Abrahama: Lelekisa lekgabunyane leo le mora wa lona, hobane mora wa lekgabunyane leo a ke se ke a ja lefa hammoho le mora ka Isaaka.

11 Empa lentswe lena la eba bohloko haholo ho Abrahama ka baka la mora hae.

12 Yaba Modimo o re ho Abrahama: Ho se ke ha eba bohloko ho wena bakeng sa moshanyana le sa lekgabunyane la hao; polelo tsohle tseo Sara a o bolellang tsona, o mpe o di mamele, hobane ka Isaaka ho tla tswa lesika le tla reellwa wena.

13 Empa haele mora wa lekgabunyane, yena ke tla mo etsa setjhaba, hobane ke ngwanahao.

14 Yaba Abrahama o tsoha ka meso, a nka bohobe le sehwana sa metsi, a di nea Agare, a mo jarisa tsona lehetleng, a mo nea le ngwana, mme a mo fa tsela. A tloha a ya phaila lefeelleng la Beerseba.

15 Yaba metsi a fela ka sehwaneng; yaba Agare o bea ngwana katlasa sehlahla,

16 a sutha, a ya dula malebana le yena sebaka se ka ka sa motsu ha o phoswa: hobane o ne a re: Ke se ke ka bona ngwana ha a eshwa. A nna a dula malebana le yena, a phahamisitse lentswe, a lla.

17 Yaba Modimo o utlwa lentswe la moshanyana; mme lengeloi la Modimo la howeletsa Agare le le lehodimong, le re ho yena: O jewa keng Agare? Se tshabe, hobane Modimo o utlwile lentswe la moshanyana, moo a leng teng.

18 Tsoha, o emise moshanyana, o mo tshware ka letsoho, hobane ke tla mo etsa setjhaba se seholo.

19 Yaba Modimo o tutubolla mahlo a hae, mme a bona sediba sa metsi; a ya, a tlatsa sehwana, a nwesa ngwana.

20 Modimo wa eba le moshanyana, mme a hola, a aha feelleng; ha a se a le moholo, ya eba mophosi.

21 A aha lefeelleng la Parane, mme mmae a mo nkela mosadi fatsheng la Egepeta.

22 Mehleng eo, Abimeleke le Pikole, molaodi wa makgotla a hae, ba bua le Abrahama, ba re: Modimo o na le wena nthong tsohle tseo o di etsang.

23 Ka baka leo, ntlhapanyetse mona jwale, ka Modimo, hore o ke se ke wa etsa ka bohata ho nna, leha e le ho bana ba ka, leha e le ho ditloholo tsa ka; le hore kamoo nna ke o etseditseng kateng ka molemo, o etse jwalo ho nna le ho naha eo o jakileng ho yona.

24 Abrahama a re: Ke tla hlapanya.

25 Empa Abrahama a nyatsa Abimeleke ka baka la sediba sa metsi seo bahlanka ba Abimeleke ba neng ba se nkile ka manganga.

26 Abimeleke a re: Ha ke tsebe hore na taba eo e entswe ke mang: etswe le wena o sa ka wa mpolella, le ho utlwa ha ke eso ho ba ke utlwa ho fihlela kajeno.

27 Yaba Abrahama o nka dinku le dikgomo, a di nea Abimeleke, mme ba hlaba selekane ba babedi.

28 Abrahama a bea dithole tsa dinku tse supileng ka hosele.

29 Yaba Abimeleke o re ho Abrahama: Dithole tsee tse supileng, tseo o di beileng kathoko, di reng na?

30 A re: Ke ho re, dinku tsena tse supileng o di amohele letsohong la ka, e tle e be bopaki ba ka ba hore ke nna ke tjhekileng sediba sena.

31 Ka baka leo, nqalo eo e reilwe lebitso la Beerseba, kahobane ba hlapantse teng ba babedi.

32 Ba hlaba selekane jwalo Beerseba; yaba Abimeleke o tloha le Pikole, molaodi wa makgotla a hae, ba kgutlela lefatsheng la Bafilesta.

33 Abrahama a hloma difate Beerseba, mme a rapela teng lebitso la Jehova, Modimo wa kamehla yohle.

34 Abrahama a hlola matsatsi a mangata naheng ya Bafilesta.