Genese 43 SSO61SO

1 Tlala ya nna ya tota lefatsheng. Eitse hobane ba qete koro eo ba neng ba e setse Egepeta, ntata bona a re ho bona: Boelang le ye ho re rekela dijonyana.

2-3 Yaba Juda o bua, a re: Motho elwa o hlile o tiisitse, a re ho rona: Ha le ka ke la bona sefahleho sa ka, haese hobane ngwanabo lona a be le lona.

4 Ha o ka dumela ho roma ngwanabo rona le rona, re tla theoha, re o rekele dijo:

5 empa ha o sa mo rome, re ke ke ra theoha, hobane motho eo o itse ho rona: Le ke ke la bona sefahleho sa ka, ha ngwanabo lona a se ho lona.

6 Yaba Iseraele o re: Ke ka baka lang ha le nketseditse hampe hakalo, la bolella motho eo hoba le sa na le ngwanabo lona?

7 Ba re: Monna eo o re botsisitse hodima rona le hodima babo rona, a re: A ntata lona o sa phela na? A ngwanabo lona e mong o teng na? Ra mmolella kamoo a re botsang kateng. Na re ne re ka tseba jwang hoba o tla re: Tsamayang, le ye ho lata ngwanabo lona?

8 Juda a a ba a re ho Iseraele, ntatae: Roma moshanyana le rona, re tswe re tloha re tsamaya, re tle re pholohe, re se ke ra shwa, rona, le wena, le bana ba rona.

9 Ke itlama bakeng sa hae, o tla mmatla letsohong la ka, mme ha ke sa mo kgutlisetse ho wena, ka mmea pela hao, ke tla ba molato ho wena kamehla;

10 hobane hojane ha re a dieha, re ka be re se re boile makgetlo a mabedi jwale.

11 Yaba Iseraele, ntata bona, o re ho bona: Ha e ka kgona ho be jwalo, etsang hona: Kenyang mekotleng ya lona dintho tsa bohlokwa tsa naha, le nyehelle motho eo ka tsona; le nkeng balsame, le dinotshi, le dinoko, le mirra, le ditholwana, le diamanda.

12 Le nkeng le tjhelete e nngwe hape matsohong a lona, le tjhelete e kgutliseditsweng melomong ya mekotla ya lona le e kgutliseng; ekaba e ne e le kgakang.

13 Le be le nke ngwanabo lona, le tloheng, le boeleng ho motho eo.

14 Modimo o matla wohle o ke o le fumanise mohau ho motho eo, a tle a le buseletse ngwanabo lona e mong le Benjamine! Haele nna, ha ke timellwa ke bana, ke mpe ke timellwe!

15 Yaba banna bao ba nka nyehelo eo, ba nka le tjhelete e nngwe hape matsohong a bona, ba nka le Benjamine, ba tloha, ba ya Egepeta, ba hlaha pela Josefa.

16 Eitse ha Josefa a bona Benjamine a le ho bona, a re ho mohlahlobi wa ntlo ya hae: Isa banna bana hae, o hlabe, o lokise; hobane banna bana ba tla ja le nna motshehare.

17 Monna eo a etsa kamoo Josefa a laetseng kateng, a isa banna bao tlung ya Josefa.

18 Yaba banna bao ba tshoha, ha ba iswa tlung ya Josefa, ba re: Ke ka baka la tjhelete tse kgutliseditsweng mekotleng ya rona mohlang oo re iswang teng, re tle re tsekiswe, a re tsohele matla, a re tshware rona le diesele tsa rona, a re etse makgoba a hae.

19 Ba atamela mohlahlobi wa ntlo ya Josefa, ba bua le yena monyako wa ntlo,

20 ba re: Oho monghadi, re fela re ne re tlile la pele ho tla reka dijo;

21 yare ha re fihla moo ho robalwang, ra lokolla mekotla ya rona; ra tshoha tjhelete ya e mong le e mong e le molomong wa mokotla wa hae, tjhelete ya rona ka tekanyo ya yona, mme re boetse re e tlisitse matsohong a rona.

22 Re bile re tlisitse le tjhelete e nngwe matsohong a rona ho tla reka dijo; ha re tsebe hore a ke mang ya buseditseng tjhelete ya rona mekotleng ya rona.

23 A re ho bona: Kgotso e be le lona! Se tshabeng; Modimo wa lona, e leng le Modimo wa ntata lona, ke wona o le neileng leruo mekotleng ya lona; tjhelete ya lona ya na ya fihla ho nna. A ba a ba tlisetsa Simeone.

24 Yaba motho eo o tlisa banna bao ka tlung ya Josefa, a ba nea metsi a hlatswang maoto a bona, a fepa le diesele tsa bona.

25 Ba lokisa nyehelo ho e beela Josefa ha a etla motshehare; ka hoba ba ne ba utlwile hore ba tla ja teng.

26 Eitse ha Josefa a etla ka tlung, ba mo tlisetsa tlung nyehelo eo ba nang le yona matsohong, mme ba inamela fatshe pela hae.

27 Yaba o ba botsa tsa ho phela ha bona, a re: Ntata lona o sa ntse a dutse hantle, leqheku leo le mpoleletseng lona na? O sa ntse a phela na?

28 Ba re: Mohlanka wa hao, ntata rona, o dutse hantle, o sa ntse a pholohile. Ba inama, ba kgumama.

29 Yaba o lelatsa mahlo a hae, a bona Benjamine, moenae, ngwana mmae, a re: A ke yena eo ngwanabo lona e monyenyane, eo le mpoleletseng yena? A re: Modimo o o rekolohele, mora wa ka!

30 Josefa a phakisa a tloha, hobane pelo ya hae e ne e hlomohela moenae, mme a batla moo a ka llelang teng; a kena tlung e kahare, a llela teng.

31 A ntoo iphotla sefahleho, a boela a tswa a itiisa, a re: Tsholang dijo.

32 Ba mo tsholela kahosele, le bona ba tsholelwa kahosele, le Baegepeta ba jang le yena ba tsholelwa kahosele; hobane Baegepeta ha ba na ho ja le Baheberu, hobane ke manyala ho Baegepeta.

33 Ba dudiswa pela hae, e moholo ka boholo ba hae, le e monyenyane ka bonyenyane ba hae, mme banna bao ba tadimana ka ho tsota.

34 A ba abela dijo tse pela hae, mme kabelo ya Benjamine ya fetisa dikabelo tsa bona kaofela hahlano. Mme ba enwa, ba thaba le yena.