Genese 27 SSO61SO

Jakobo o hlohonolofatswa ke ntatae Isaaka.

1 Yare hobane Isaaka a tsofale, mme mahlo a hae a sitwe ho bona, a bitsa Esau, mora wa hae e moholo, a re ho yena: Mora ka! A re: Ke nna enwa.

2 Isaaka a re: Bona hle, ke tsofetse, mme ha ke tsebe letsatsi leo ke tlang ho shwa ka lona.

3 Ka baka leo, ako nke jwale dibetsa tsa hao, kgohlopo ya hao le seqha sa hao, o ye naheng, o ntsomele phoofolo;

4 o nketsetse nama e hlabosang, eo ke e ratang, o ntlisetse yona, ke je, moya wa ka o tle o o hlohonolofatse, ke eso ho shwe.

5 Kanthe Rebeka o ne a ntse a utlwa ha Isaaka a bolella Esau, mora hae. Yaba Esau o ya naheng ho ya tsoma phoofolo eo a tlang ho e tlisa.

6 Yaba Rebeka o bua le Jakobo, mora hae, a re: Bona, ke utlwile ntatao a bolella Esau, ngwaneno, a re:

7 Ako ntlisetse phoofolo, o nkapehele nama e hlabosang, ke tle ke e je, mme ke o hlohonolofatse pela Jehova, ke eso ho shwe.

8 Jwale, mora wa me, mamela lentswe la ka kamoo ke tlang ho o laela kateng.

9 Eya mohlapeng, o ntshwarele teng dipotsanyane tse pedi tse ntle, mme ke tla lokisetsa ntatao nama, e hlabosang ka tsona, kamoo a e ratang kateng.

10 O tla e isa ho ntatao a tle a e je, a o hlohonolofatse, a eso ho shwe.

11 Yaba Jakobo o re ho Rebeka, mmae: Bona, Esau, ngwaneso, ke motho ya mohwete, nna ke motho ya lehwete.

12 Ekaba ntate o tla mphopholetsa, mme ke tla ba ho yena jwaloka mothetsi, ke tlise thohako hodima ka, e seng lehlohonolo.

13 Mmae a re ho yena: Thohako e ka tlang ho wena a e be hodima ka, mora wa me; wena empa, mamela lentswe la me, o tsamaye, o ntshwarele tsona.

14 Yaba o a ya, a di nka, a di tlisa ho mmae, mme mmae a apeha nama e hlabosang, kamoo ntatae a e ratang kateng.

15 Rebeka a ba a nka diaparo tse ntle tsa Esau, mora wa hae wa letsibolo, tse leng ho yena ka tlung, a apesa Jakobo mora wa hae e monyenyane, ka tsona.

16 A apesa matsoho a hae le moo ho leng lehwete molaleng wa hae, ka matlalo a dipotsanyane.

17 A bea nama e hlabosang le bohobe boo a bo apehileng diatleng tsa Jakobo, mora hae.

18 Yaba o ya ho ntatae, a re: Ntate! A re: Ke nna enwa; o mang, mora ka?

19 Jakobo a re ho ntatae: Ke nna Esau, letsibolo la hao; ke entse kamoo o ntaetseng kateng; tsoha he, o dule, o je se tsomilweng ke nna, moya wa hao o tle o ntlhohonolofatse.

20 Isaaka a re ho mora hae: O phakisitse hakaakang ho se fumana, mora wa ka! A re: Ke hoba Jehova, Modimo wa hao, a se tlisitse pela ka.

21 Isaaka a re ho Jakobo: Ako atamele, ke o phopholetse, mora wa ka, ke tle ke tsebe hore na o fela o le mora wa ka Esau, kapa ha o yena.

22 Yaba Jakobo o atamela Isaaka, ntatae, mme eo a mo phopholetsa, a re: Lentswe ke lentswe la Jakobo, empa matsoho ke matsoho a Esau.

23 Ha a ka a mo lemoha, hobane matsoho a hae a ne a le mohwete jwaloka matsoho a Esau, moholwane wa hae; yaba o a mo hlohonolofatsa,

24 a re: A o fela o le mora wa ka Esau na? A re: Ke yena.

25 Yaba o re: Ntlisetse, ke je se tsomilweng ke mora wa ka, mme moya wa ka o o hlohonolofatse. Jwale a mo tlisetsa, mme a ja; a ba a mo tlisetsa veine, a nwa.

26 Isaaka, ntatae, a re ho yena: Atamela jwale, o nkake, mora wa ka.

27 Yaba o atamela, a mo aka. Isaaka a utlwa monko wa diaparo tsa hae, a mo hlohonolofatsa, a re: Bona, monko wa mora wa ka o jwaloka monko wa tshimo eo Jehova a e hlohonolofaditseng!

28 Modimo o ke o o fe phoka ya lehodimo le lefura la lefatshe, le nala ya koro le ya veine!

29 Ditjhaba di ke di o sebeletse, merabe e iname tlasa hao! O be morena wa banabeno, mme bara ba mmao ba iname pela hao! Ho rohakwe ya o rohakang, mme ho hlohonolofatswe ya o hlohonolofatsang!

30 Yare Isaaka ha a sa tswa qeta ho hlohonolofatsa Jakobo, mme Jakobo a sa tswa tswa pontsheng ya Isaaka, ntatae, Esau, moholwane wa hae, a fihla a etswa tsholong.

31 Le yena a lokisa nama e hlabosang, a e tlisa ho ntatae, a re ho ntatae: Ntate a ke a tsohe, a je se tsomilweng ke mora hae, hore moya wa hao o ntlhohonolofatse.

32 Isaaka, ntatae, a re ho yena: o mang na? A re: Ke nna Esau, mora wa hao wa letsibolo.

33 Yaba Isaaka o a nyaroha, a tshoha haholo ka ho fetisisa, a re: Ke mang ya tsomileng phoofolo, a e tlisa ho nna, mme ka ja tsohle o eso ho tle, ka ba ka mo hlohonolofatsa, mme o tla fela a hlohonolofale?

34 Yare ha Esau a utlwa mantswe a ntatae, a meketsa ka lentswe le leholo le bohloko ka ho fetisisa, a re ho ntatae: Oho, ntlhohonolofatse le nna, ntate!

35 A re: Moenao o tlile ka mano, o inketse lehlohonolo la hao.

36 A re: Na ha a rewa lebitso la Jakobo? Ke enwa, o nthetsitse habedi: o nkamohile boholwane ba ka, mme bona, le jwale o nkamohile lehlohonolo la ka! A eketsa a re: Na ha o a ka wa mpolokela lehlohonolo na?

37 Isaaka a arabela Esau, a re: Bona, ke mo entse morena wa hao, mme ke mo neile banababo kaofela hore e be bahlanka ba hae; ke bile ke mo babaletse le ka koro le veine; mme jwale wena, nka o neang, mora wa ka?

38 Esau a re ho ntatae: A ke yona hlohonolofatso ya hao e nnotshi, ntate? Oho, ntlhohonolofatse le nna, ntate! Yaba Esau o phahamisa lentswe la hae, a lla.

39 Isaaka, ntatae, a mo arabela, a re ho yena: Bona, moaho wa hao o tla hloka lefura la lefatshe, le phoka ya lehodimo e tswang hodimo.

40 empa o tla phela ka lerumo la hao, o sebeletse moenao; etlare ha o etsa ka matla, o tla roba joko ya hae, o e kwele molaleng wa hao.

41 Esau a hloya Jakobo ka baka la hlohonolofatso eo ntatae a mo hlohonolofaditseng ka yona, mme Esau a re ka pelong ya hae: Ditshiu tsa bofifi ba ntate di haufi, ke tla bolaya moena ka, Jakobo.

42 Rebeka a sebelwa polelo ya Esau mora wa hae e moholo; yaba o romela, a bitsa Jakobo, mora wa hae e monyenyane, a re ho yena: Bona, Esau, moholwane wa hao, o rata ho iphetetsa ka wena ka ho o bolaya.

43 Jwale, mora wa ka, mamela lentswe la ka: o tlohe, o ipalehele Harane ho kgaitsedi ya ka, Labane;

44 o hlole ditshiu tse ding ha hae, ho fihlela ho befelwa ha moholwane wa hao ho ba ho kokobela;

45 mme etlare ha bohale ba moholwane wa hao bo o tlohela, mme a lebala seo o mo entseng sona, ke hona ke tla romela ho o lata. Nka timellwa jwang ke lona ba babedi ka tsatsi le le leng?

46 Rebeka a re ho Isaaka: Ke tennwe ke ho phela ha ka ka baka la baradi ba Hethe; ekare ha Jakobo a ka inkela mosadi ho baradi ba Hethe, ya jwaloka barwetsana ba naha ena, na bophelo ba ka e tla ba bo jwang?