Genese 8 SSO61SO

1 Yaba Modimo o hopola Nowe, le diphofolo tsohle, le makgomo kaofela a ho yena arekeng; mme Modimo o a fokisa moya lefatsheng, mme metsi a kgwehla.

2 Mehlodi ya bodiba le dithoba tsa lehodimo tsa thijwa, mme pula ya lehodimo ya seswa.

3 Metsi a nna a kgutla, a tloha hodima lefatshe, a tsamaya a ntse a kgwehla, mme ditshiu tse lekgolo le mashome a mahlano ha di fetile, metsi a be a kokobetse.

4 Ka tsatsi la leshome le metso a supileng la kgwedi ya bosupa, areka ya ema hodima dithaba tsa Ararate.

5 Metsi a nna a qepha ho isa kgweding ya leshome. Ka kgwedi ya leshome, ka tsatsi la pele la kgwedi, dihloro tsa dithaba tsa hlaha.

6 Eitse ditshiu tse mashome a mane ha di fetile, Nowe a bula lesoba la areka leo a neng a le entse.

7 A ntsha lekgwaba, mme ho yeng la ya, la boya, ho fihlela metsi a epsha lefatsheng.

8 A ba a ntsha leeba ho bona ha ekaba metsi a fokotsehile hodima lefatshe.

9 Empa leeba ha le a ka la bona tulo moo le ka beang bohato ba leoto la lona teng, yaba le kgutlela ho yena arekeng, hobane metsi a ne a sa le teng lefatsheng lohle, mme a nanabetsa letsoho la hae, a nka leeba, mme a le busetsa ho yena arekeng.

10 A boela a dula ditshiu tse supileng, a ntoo ntsha leeba hape arekeng.

11 Mantsiboya, leeba la kgutlela ho yena, mme bona, le ne le na le lehlaku la mohlwaare molomong wa lona, le kgweboditsweng; mme Nowe a tseba hobane metsi a kgwehlile lefatsheng.

12 A lebadisa hape ditshiu tse supileng, a boela a ntsha leeba, mme ha le a ka la hlola le kgutlela ho yena.

13 Ka selemo sa makgolo a tsheletseng a motso o mong sa ho phela ha Nowe, ka tsatsi la pele la kgwedi ya pele, metsi a be a se a monyetse lefatsheng; mme Nowe a tlosa sekwahelo sa areka, mme a bona lefatshe hoba le se le ponne.

14 Ka kgwedi ya bobedi, ka tsatsi la mashome a mabedi a metso e supileng, lefatshe la be le omile.

15 Yaba Modimo o bolella Nowe, wa re:

16 Tswa arekeng, wena, le mosadi wa hao, le bara ba hao, le basadi ba bara ba hao bao o nang le bona,

17 le diphoofolo tsohle tsa mefuta yohle tse ho wena, le dinonyana, le makgomo, le dihahabi tsohle tse hahabang lefatsheng, o di ntshe, di tswe le wena, di tle di tlale lefatsheng, mme di tswale, di ate lefatsheng.

18 Yaba Nowe o a tswa, yena, le bara ba hae, le mosadi wa hae, le basadi ba bara ba hae, bao a neng a na le bona,

19 le diphoofolo tsohle, le dihahabi tsohle, le dinonyana tsohle; ntho tsohle tse tsamayang lefatsheng ka mefuta ya tsona, tsa tswa arekeng.

20 Yaba Nowe o hahela Jehova aletare, mme ho diphoofolo tsohle tse hlwekileng, le ho dinonyana tsohle tse hlwekileng, a nka tse ding, a di etsa setjheso aletareng.

21 Jehova a fofonela monko o monate, mme Jehova a re ka pelong ya hae: Nke ke ka boela ka rohaka lefatshe ka baka la batho, etswe mehopolo ya motho e le mebe le botjheng ba hae, mme nke ke ka boela ka otla dintho tsohle tse utlwang, jwalokaha ke tswa etsa.

22 Lefatshe ha le sa ntse le le teng, ho jala le ho kotula, mohatsela le mofuthumela, lehlabula le mariha, bosiu je motshehare di ke ke tsa hlokahala.