Genese 46 SSO61SO

Jakobo le bana ba hae ba fihla Egepeta, ba aha teng.

1 Iseraele a tloha a na le ntho tsa hae kaofela, a fihla Beerseba, a etsetsa Modimo wa Isaaka, ntatae, mahlabelo.

2 Modimo wa bua le Iseraele ka dipono tsa bosiu, wa re: Jakobo! Jakobo! A re: Ke nna enwa.

3 Yaba o re: Ke nna Modimo, Modimo wa ntatao; o se ke wa tshaba ho theohela Egepeta, hobane ke tla o etsa setjhaba se seholo teng.

4 Ke tla theohela Egepeta le wena, ke be ke o buse teng, mme Josefa o tla o kwala mahlo.

5 Yaba Jakobo o tloha Beerseba, mme bara ba Iseraele ba tsamaisa Jakobo, ntata bona, le bana ba bona, le basadi ba bona, ka makoloi ao Faro a a rometseng ho ba lata.

6 Ba nka makgomo a bona, le mesebetsi eo ba e ruileng naheng ya Kanana, ba tla Egepeta: Jakobo le lesika la hae kaofela;

7 bara ba hae le bara ba bara ba hae, baradi ba hae la baradi ba bara ba hae, mofuta wa hae wohle wa tla le yena Egepeta.

8 Mabitso a bara ba Iseraele ba ileng Egepeta ke ana: Jakobo le bara ba hae: Rubene, wa letsibolo wa Jakobo.

9 Bara ba Rubene: Henoke le Pallu, le Hetsrone, le Karmi.

10 Bara ba Simeone: Jemuele, le Jamina, le Ohade, le Jakine, le Tsohare, le Saule, mora wa mosadi wa Mokanana.

11 Bara ba Levi: Gershone, Kehathe, le Merari.

12 Bara ba Juda: Ere, le Onane, le Shela, le Peretse, le Sera. Empa Ere le Onane ba ne ba shwele naheng ya Kanana. Bara ba Peretse e ne e le Hetsrone, le Hamule.

13 Bara ba Issaskare: Thola le Puva, le Jobo, le Shimrone.

14 Bara ba Sabulone: Serede, le Elone, le Jahleele.

15 Ke bona bara ba Lea, bao a ba tswaletseng Jakobo Paddan-Arame, le Dina, moradi wa hae. Bara ba hae le baradi ba hae kaofela e ne e le batho ba mashome a mararo a metso e meraro.

16 Bara ba Gade: Tsifione, le Haggi, le Shuni, le Etsbone, le Eri, le Arodi, le Areeli.

17 Bara ba Asere: Jimna, le Jishva, le Jishvi, le Beria, le Sera, kgaitsedi ya bona. Bara ba Beria ke Hebere le Malkiele.

18 Bao ke bara ba Silpa, eo Labane a neng a mo neile Lea, moradi wa hae, mme a ba tswalla Jakobo; ke batho ba leshome le metso e tsheletseng.

19 Bara ba Ragele, mohatsa Jakobo: Josefa le Benjamine.

20 Naheng ya Egepeta, Josefa a tswala Manasse le Efraime, bao a ba tswaletsweng ke Asnathe, moradi wa Poti-Fera, moprista wa One.

21 Bara ba Benjamine: Bela, le Bekere, le Ashbele, le Gera, le Naamane, le Ehi, le Roshe, le Muppime, le Huppime, le Arde.

22 Ke bona bao bara ba Ragele, bao a ba tswaletseng Jakobo; ke batho ba leshome le metso e mene.

23 Bara ba Dane: Hushime.

24 Bara ba Nefthali: Jathetseele, le Guni, le Jetsere, le Shilleme.

25 Ke bona bara ba Bilha, eo Labane a neng a mo neile Ragele, moradi wa hae, mme a ba tswalla Jakobo; ke batho ba supileng.

26 Batho kaofela ba tlileng le Jakobo Egepeta, ba tswileng lethekeng la hae, e ne e le batho ba mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng kantle ho basadi ba bara ba Jakobo.

27 Bara ba Josefa, bao a ba tswaletseng naheng ya Egepeta, ba ne ba le babedi. Batho kaofela ba ntlo ya Jakobo ba neng ba tle Egepeta ba ne ba le mashome a supileng.

28 Jakobo a eteletsa Juda pele, a mo romela ho Josefa, a tle a tsebe ho mo lebisa Goshene; mme ba fihla naheng ya Goshene.

29 Yaba Josefa o bofa koloi ya hae, a ya kgahlanyetsa Iseraele, ntatae, Goshene; eitse ha a fihla ho yena, a wela molaleng wa hae, a lla halelele molaleng wa hae.

30 Iseraele a re ho Josefa: A ke shwe jwale, haele mona ke bone sefahleho sa hao, hoba o sa ntse o phela.

31 Josefa a re ho banababo le ho ba ntlo ya ntatae: Ke sa ya, ke ye ho tsebisa Faro, ke re ho yena: Banabeso le ba ntlo ya ntate ba neng ba le naheng ya Kanana ba fihlile ho nna.

32 Ke badisa, hobane mosebesti wa bona ke ho alosa mehlape, mme ba tlisitse manku le makgomo a bona, le dintho tsohle tseo ba nang le tsona.

33 Etlere ha Faro a le botsa, a re: Mosebetsi wa lona ke ofe?

34 le tle le re: Bahlanka ba hao re disa mehlape esale le botjheng ba rona ho fihlela jwale, rona le bontata rona; le tle le dule naheng ya Goshene. Hobane badisa kaofela ba mehlape ke manyala ho Baegepeta.