Genese 23 SSO61SO

Ho shwa le ho epelwa ha Sara.

1 Ditshiu tsa Sara ya eba dilemo tse lekgolo le mashome a mabedi a metso e supileng; ke tsona dilemo tsa ho phela ha Sara.

2 Sara a shwela Kiryath-Arba, e leng Hebrone, naheng ya Kanana; mme Abrahama a tla bofifing ba Sara ho mo llela.

3 Abrahama a tloha pela mofu wa hae, a bua le bara ba Hethe, a re:

4 Ke moditjhaba le mojaki hara lona; nneeng setsha sa mabitla hara lona, e be sa ka, ke tle ke pate mofu wa ka teng, a tloswe pela ka.

5 Bara ba Hethe ba araba Abrahama, ba re ho yena:

6 O re mamele, monghadi: O kgosana ya Modimo hara rona; pata mofu wa hao lebitleng la rona leo o tla le kgetha. Ha ho motho ho rona ya ka o hanelang le lebitla la hae, leo o ka patang mofu wa hao ho lona.

7 Yaba Abrahama o a ema, a inama ho baahi ba naha, bara ba Hethe;

8 a ba bolella, a re: Ha pelo tsa lona di se di dumetse hore ke pate mofu wa ka, ke mo tlose pela ka, mmameleng, mme le nthapelle ho Efrone, mora Tsohare,

9 hore a nnee lehaha la Makpela, leo e leng la hae, le leng pheletsong ya tshimo ya hae; a nnee lona pontsheng ya lona, hodima ditjhelete tse lekaneng, mme e be setsha sa ka sa ho epela.

10 Efrone o ne a ahile hara bara be Hethe. Efrone, Mohethe, a araba Abrahama, bara ba Hethe le bohle ba fetang ka kgoro ya motse wa hae ba ntse ba mametse, a re:

11 Tjhe, morena, ako mamele: Ke o nea tshimo, le lehaha le ho yona ke o nea lona; ke o nea tsona pontsheng ya bara ba setjhaba se heso: pata mofu wa hao.

12 Yaba Abrahama o inama pela baahi ba naha.

13 A bua le Efrone, batho ba naha ba ntse ba mametse, a re: Hojane wa ka wa mmamela! Ke tla o nea tjhelete ya tshimo; e nke hle ho nna, mme ke tla pata mofu wa ka teng.

14 Yaba Efrone o araba Abrahama, a re ho yena:

15 Monghadi, ako nkutlwe: Tshimo e rekwang ka dishekele tse makgolo a mane tsa silefera e ka ba eng mahareng a ka le wena? Hlo o mpe o pate mofu wa hao.

16 Yaba Abrahama o dumela Efrone; Abrahama a lekanyetsa Efrone ditjhelete tseo a di boletseng, bara ba Hethe ba mametse: dishekele tsa silefera tse makgolo a mane tsa tseo ho rekwang ka tsona ho bahwebi.

17 Yaba tshimo ya Efrone e Makpela, e leng pela Mamre, tshimo le lehaha le ho yona, le difate tsohle tse tshimong le moeding wohle wa yona kahohle, ho a tiiswa,

18 hore e tla ba leruo la Abrahama pontsheng ya bara ba Hethe le ya bohle ba fetang kgorong ya motse wa hae.

19 Kamora tseo, Abrahama a pata Sara, mosadi wa hae, lehaheng la tshimo ya Makpela e pela Mamre, e leng Hebrone, naheng ya Kanana.

20 Tshimo le lehaha le ho yona tsa tiiselletswa Abrahama ke bana ba Hethe, hore e be setsha sa hae sa ho epela.