Genese 7 SSO61SO

1 Jehova a re ho Nowe: Kena arekeng, wena le ba ntlo ya hao kaofela, hobane ke o bone o lokile pela ka lelokong lena.

2 Ho diphoofolo tsohle tse hlwekileng o nke ka supa, e tona le e tshehadi ya yona, le ho diphoofolo tse sa hlwekang o nke ka pedi, e tona le e tshehadi ya yona.

3 Le ho dinonyana tsa lehodimo o nke ka supa, e tona le e tshehadi, ho pholosetsa lefatshe lohle mefuta ya tsona.

4 Hobane matsatsi a sa tla supa, ke ntoo nesa pula hodima lefatshe ka matsatsi a mashome a mane le ka masiu a mashome a mane, mme ke tla fedisa lefatsheng tsohle tse leng teng, tseo ke di entseng.

5 Yaba Nowe o etsa kahohle kamoo Jehova a mo laetseng kateng.

6 Nowe e ne e le motho ya dilemo tse makgolo a tsheletseng, ha morwallo wa metsi o eba teng lefatsheng.

7 Nowe a kena ka arekeng, a na le bara ba hae, le mosadi wa hae, le basadi ba bara ba hae le yena, ba tshaba metsi a morwallo.

8 Diphoofolo tse hlwekileng, le diphoofolo tse sa hlwekang, le dinonyana, le tsohle tse hahabang lefatsheng,

9 tsa tla ka pedi arekeng ho Nowe, e tona le e tshehadi, jwalokaha Modimo o ne o laetse Nowe.

10 Eitse matsatsi a supileng ha a fetile, metsi a morwallo a eba teng lefatsheng.

11 Ka selemo sa makgolo a tsheletseng sa ho phela ha Nowe, ka kgwedi ya bobedi, ka tsatsi la leshome le metso e supileng la kgwedi, ka tsatsi leo, mehlodi ya bodiba bo boholo ya phunyeha, mme dithoba tsa lehodimo tsa thiboloha.

12 Pula ya na lefatsheng ka matsatsi a mashome a mane le ka masiu a mashome a mane.

13 Ka lona tsatsi leo, Nowe a kena ka arekeng, a na le Sema, le Kama, le Jafeta, bara ba Nowe, le mosadi wa Nowe, le basadi ba bararo ba bara ba hae,

14 bona, le diphoofolo tsohle ka mefuta ya tsona, le makgomo wohle ka mefuta ya wona, le dihahabi tsohle tse hahabang lefatsheng ka mefuta ya tsona, le tse rurang tsohle ka mefuta ya tsona, le dinonyana tsohle tse mapheo.

15 Pedi ka pedi tsa nama yohle e nang le phefumoloho ya ho phela, tsa tla ho Nowe arekeng.

16 Ho tse tlileng, ha tla e tona le e tshehadi tsa nama yohle, jwalokaha Modimo o ne o mo laetse. Yaba Jehova o a mo kwalla.

17 Morwallo wa tlala lefatsheng ditshiu tse mashome a mane; metsi a kokomoha, a phahamisa areka, mme ya emisetswa hodima lefatshe.

18 Metsi a eketseha, a hola haholo lefatsheng, mme areka e ne e sesa hodima metsi.

19 Metsi a ipha matla haholoholo lefatsheng; mme dithaba tsohle tse telele tse katlasa mahodimo wohle tsa apeswa.

20 Metsi a eketsa ho phahama ho isa ditsweng tse leshome le metso e mehlano, mme dithaba tsa kwahelwa.

21 Yaba nama yohle e nyekenyehang lefatsheng ya eshwa: dinonyana, le makgomo, le diphoofolo, le dihahabi tsohle tse hahabang lefatsheng, le batho kaofela.

22 Dintho tsohle tse neng di na le phefumoloho ya ho phela dinkong tsa tsona, kaofela ha tse dutseng moo ho omileng tsa eshwa.

23 Tsohle tse phelang tse lefatsheng tsa fediswa, ho qala ka batho ho isa ho diphoofolo, le ho dihahabi, le ho dinonyana tsa lehodimo, tsohle tsa timetswa lefatsheng, ha sala Nowe feela, le tsohle tseo a neng a na le tsona arekeng.

24 Mme metsi a eba matla lefatsheng ka ditshiu tse lekgolo le mashome a mahlano.