Genese 35 SSO61SO

1 Modimo wa re ho Jakobo: Raoha, o ye Bethele, o ahelle teng, o etse teng aletare ho Modimo o iponahaditseng ho wena mohla o balehelang Esau, moholwane wa hao.

2 Yaba Jakobo o re ho ba ntlo ya hae, le ho bohle ba neng ba na le yena: Lahlang medimo esele e hara lona; le itlhatswe, le apare diaparo disele.

3 Re ntoo tloha, re ye Bethele, ke tswe ke etsa teng aletare ho Modimo o nkarabileng mohla ke leng tsietsing, mme wa eba le nna tseleng eo ke e tsamaileng.

4 Yaba ba nea Jakobo medimo yohle esele e diatleng tsa bona, le masale a ditsebeng tsa bona; Jakobo a di epela tlasa sefate sa eike se pela Sikeme.

5 Yaba ba tloha; letsoso la Modimo la eba hodima metse e mabapa le bona, batho ba teng ba se ke ba phallela bara ba Jakobo.

6 Jakobo le batho bohle bao a nang le bona, ba fihla Luse, ke ho re Bethele, naheng ya Kanana,

7 a haha aletare teng; mme motse oo a o rea Ele-Bethele, (Modimo wa Bethele), kahobane ke moo Modimo o nong o iponahatse ho yena, mohla a balehelang moholwane wa hae.

8 Debora, mofepi wa Rebeka, a shwa, mme a patwa katlase ho Bethele, tlasa sefate sa eike, mme a se rea lebitso la Allone-Bakuthe (eike ya dillo).

9 Modimo wa boela wa iponahatsa ho Jakobo a se a kgutlile Paddan-Arame, wa mo hlohonolofatsa.

10 Mme Modimo wa re ho yena: Lebitso la hao o Jakobo, kajeno lebitso la hao ha ho sa tla thwe ke Jakobo, empa lebitso la hao e tla ba Iseraele. Mme wa mo rea lebitso la Iseraele.

11 Modimo wa re ho yena: Ke nna Modimo o matla wohle. Ata, o ngatafale; setjhaba le letshwele la ditjhaba di tla tswa ho wena, mme marena a tla tswa lethekeng la hao.

12 Le naha eo ke e neileng Abrahama le Isaaka, ke tla o nea yona; le ditloholo tsa hao tse kamora hao, ke tla di nea naha ena.

13 Yaba Modimo o a nyoloha, wa tloha ho yena nqalong eo o buileng le yena ho yona.

14 Yaba Jakobo o emisa sefika nqalong eo o buileng le yena ho yona, sefika sa majwe, mme a tshela nyehelo e nowang hodima sona, a ba a tshela le ole ho sona.

15 Mme Jakobo a rea nqalo eo Modimo o buileng le yena ho yona lebitso la Bethele.

16 Yaba ba tloha Bethele, mme yare ho sa ntse ho le sebakanyana ho ya fihla Efrata, Ragele a itshihlolla, mme a ba le pelehi e thata.

17 Yare ha pelehi ya hae e le thata, mmelehisi a re ho yena: Se tshohe, hobane o boetse o tlelwa ke mora.

18 Yare ha a neela moya, a se a eshwa, a mo rea lebitso la Benoni (mora wa bohloko ba ka); empa ntatae a mo rea la Benjamine (mora wa le letona la ka).

19 Ragele a shwa jwalo, mme a epelwa tseleng e yang Efrata, e leng yena Bethlehema.

20 Jakobo a haha sefika hodima lebitla la hae; ke sona sefika sa lebitla la Ragele le kajeno.

21 Iseraele a tswela pele, a hloma tente ya hae kapele ho Migdale-Edere.

22 Yare Iseraele ha a sa aheletse naheng eo, Rubene a ya robala le Bilha, serethe sa ntatae; mme Iseraele a utlwa taba eo.

23 Bara ba Jakobo ba ne ba le leshome le metso e mmedi. Bara ba Lea ke Rubene, mora wa Jakobo wa letsibolo, le Simeone, le Levi, le Juda, le Issaskare, le Sabulone.

24 Bara ba Ragele ke Josefa le Benjamine.

25 Bara ba Bilha, lekgabunyane le Ragele, ke Dane, le Nefthali.

26 Bara ba Silpa, lekgabunyane la Lea, ke Gade, le Asere. Ke bona bara ba Jakobo bao a ba tswaletsweng Paddan-Arame.

27 Jakobo a fihla ho Isaaka, ntatae, Mamre, motseng wa Kiryath-Arba, e leng Hebrone, moo boAbrahama le Isaaka ba kileng ba ahella teng.

28 Ditshiu tsa Isaaka ya eba dilemo tse lekgolo le mashome a robileng meno e mmedi.

29 Yaba Isaaka o neela moya, a shwa, a orohela setjhabeng sa habo, a tsofetse, a atetswe ke matsatsi; mme Esau le Jakobo, bara ba hae, ba mo epela.